• Henrietta de Wolf-stichting

Ieder jaar 15 duizend euro voor streekgeschiedenis

TRICHT De Henrietta de Wolf Stichting heeft onlangs haar eerste donatie officieel aan het museum Baron van Brakell in Ommeren overhandigd. Deze stichting steunt musea en instellingen die zich bezig houden met het bewaren, tentoonstellen en in stand houden van het streekeigene op agrarisch gebied, in de streek liggende tussen Lek/Rijn en Waal vanaf Gorinchem tot de lijn Cuneraweg-Kesteren-Ochten.

Lies en Jet de Wolf bezaten tijdens hun werkende leven een fraaie, grote boerderij in Est. Lies nam als eigentijdse agrariër zitting in diverse besturen en drukte daarmee zijn stempel op het boerenleven tijdens en na de wederopbouw in de Betuwe. Hij werd tijdens de presentatie van de nieuwe stichting dan ook als een echte 'vergaderboer' getypeerd. Hij zat in het bestuur van de pachtkamer, de Rabobank, GLTO, Rijnvallei en heeft zich ingezet voor de ruilverkaveling. Ook was hij geruime tijd als opvolger van generaal Berghuis voorzitter van het Burens Boerenwagenmuseum. Het eerste museum van Buren.

Lies en Jet hebben beiden de negentigjarige leeftijd gevierd. Ze waren altijd samen en hun grote verdriet was het ontbreken van kinderen. Beiden zijn kort na elkaar rond de jaarwisseling van 2015 overleden. Tijdens zijn leven zette Lies zich veel in als gangmaker bij het ontstaan van diverse stichtingen. Het Fonds ter ondersteuning van het Huishoudelijk en Nijverheidsonderwijs bijvoorbeeld. De Lingeborgh plukt daar nog steeds vruchten van. Of de stichting die zich inzette om karakteristieke hooibergen en schuren te behouden. Het was dan ook geen verrassing dat Lies in zijn testament een legaat heeft gereserveerd waar musea en instellingen een beroep op kunnen doen.

Bram Wesselo, getrouwd met Ella, een nicht van Lies, was hiervan al eerder op de hoogte gesteld. ,,Tijdens een dinertje, zo ging dat bij oom Lies en tante Jet, vroeg Lies mij dit te regelen. Hij had de finesses in zijn testament gezet. De stichting staat ook open voor schenkingen, subsidies, legaten en andere donaties. Het heeft de ANBI-status. Het bestuur wordt gevormd door Gert Timmerman van de historische Kring West-Betuwe, Henk Bolt van de Rabobank en mij, Bram Wesselo als familielid.''

In het testament stond ook beschreven dat de nieuw te vormen stichting de naam van zijn echtgenote Henriëtta diende te dragen. De vrouw waar hij meer dan zestig jaar mee getrouwd was. Zij had in eerste instantie ook het recht om zijn laatste wens uit te voeren. Niet wetende dat na een lang leven samen ze snel na elkaar zouden overlijden.

Tijdens de presentatie blijkt dat ieder jaar zo'n vijftienduizend euro gereserveerd staat om projecten mee te financieren. Zoals het er nu uitziet met een looptijd van 20 tot 25 jaar. Het geld wat in kas blijft, kan het volgende jaar extra uitgekeerd worden. Streekmuseum Baron van Brakell kreeg de eer om de eerste 1350 euro in ontvangst te nemen. Dit is bedoeld voor de aanschaf van extra lijsten en borden door het museum heen.

Wesselo: ,,We nodigen iedereen die aan de doelstellingen van het legaat voldoet contact met ons op te nemen. Deze staan te lezen op onze site en als bestuur beoordelen we of het verzoek daarmee in overeenstemming is.''

Meer informatie is te vinden op www.henriettastichting.nl.