• SLG

Infoavond Levend Landschap Varik-Heesselt

VARIK Inzaaien van bloemen voor bijen en andere insecten, aanplanten van meer groen zoals hagen, heggen en hoogstamboomgaarden rond Varik en Heesselt, vastleggen van oude verhalen of herstel van oude paden? Ideeën om het landschap rond Varik en Heesselt aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Varik en Heesselt op woensdag 10 oktober. De informatieavond begint om 19.30 uur in het Toevershof, Walgtsestraat 5 in Varik. Iedereen is welkom.

Varik en Heesselt hebben een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start Stichting Dorpstafel Varik Heesselt in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen.

Tijdens een informatieavond worden ideeën verzameld om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Varik en Heesselt een impuls te geven. Belangrijkste thema's zijn cultuurhistorie, ecologie/biodiversiteit, landschap, toegankelijkheid en educatie/jeugd. Het kan gaan om een actie voor meer vlinders, het inzaaien van bermen met bloemen voor bijen, aan de slag met streekeigen beplanting, aanleg wandelroute, noem maar op. Voor de dorpen is daarnaast een verkeersveilige dijk en de aanleg van glasvezel belangrijk.

Als de ideeën zijn verzameld, is de volgende stap om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, een helpende hand of beschikbaar stellen van grond.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft veel ervaring met het ondersteunen van projecten als het Levend Landschap. Levend Landschap Varik-Heesselt wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Neerijnen en de Provincie Gelderland.

Info: dorpstafel@gmail.com, www.landschapsbeheergelderland.nl.