• Google Streetview

Infoavond woningbouwproject Enspijk

ENSPIJK Er bestaan plannen om in Enspijk een kleinschalig woningbouwproject te realiseren. Het gemeentebestuur en de betrokken projectontwikkelaar willen de inwoners graag vanaf het begin bij de uitwerking van deze plannen betrekken. Op woensdagavond 17 oktober is er een informatieavond in La Place De Rotonde.

Het gaat om de bouw van ongeveer twintig koopwoningen in verschillende prijsklassen op een terrein grenzend aan de Waalstraat.

Tijdens de informatieavond horen de aanwezige belangstellenden meer over de achtergronden van dit project. Daarnaast worden eerste uitwerkingsschetsen getoond en toegelicht. De avond begint om 19.30 uur. Via een huis-aan-huis te verspreiden bewonersbrief ontvangen alle inwoners van Enspijk deze week een uitnodiging. Ook andere belangstellenden zijn welkom.

Namens de gemeente zijn wethouder Ronald van Meygaarden en projectleider Adrie Preesman aanwezig. Zij zullen vooral ingaan op de te doorlopen procedures. Een inhoudelijke toelichting op het bouwplan wordt verzorgd door projectontwikkelaar Edwin van den Heuvel en stedenbouwkundige Arno van der Padt.

Direct na de informatieavond is alle informatie te vinden op www.geldermalsen.nl (zoek op Woningbouwproject Enspijk).