• varikheeselt.nl

Infobijeenkomst over alternatief plan 'Spaargaren' voor Hoogwatergeul Varik-Heesselt

VARIK Ir F. Spaargaren, voormalig topambtenaar van Rijkswaterstaat en verantwoordelijk voor uitvoering van de Oosterscheldedam, heeft een alternatief ontwikkeld voor de Hoogwatergeul rond Varik en Heesselt met maatregelen tussen de rivierdijken. W. van de Geijn, geboren in Varik, werkt vanuit zijn Innovatiepraktijk aan regionale economische clusters. Hij heeft in een eigen onderzoek meekoppelkansen uitgewerkt van de Spaargarenvariant voor recreatie, bedrijvigheid, natuur en leefbaarheid. De totale plan kost globaal €100 mln minder dan de aanleg van een Hoogwatergeul. Op 27 januari lichten Spaargaren en Van de Geijn hun inzichten toe, gevolgd door een paneldiscussie waaraan onder meer deelnemen Gemeente, Waterschap en ANWB.

De impact van een hoogwatergeul door het veld achter Varik en Heesselt is enorm door de brede geul met dubbele dijk rond de dorpen. De dorpen komen zo in een hoge dijkring te liggen. De kosten bedragen €160 tot 200 mln, het effect op peildaling is beperkt en ook bij aanleg van de hoogwatergeul is versterking van de rivierdijken noodzakelijk. Niettemin zou de hoogwatergeul potentie hebben vanwege meekoppelkansen voor recreatie en leefbaarheid.

Van de Geijn volgt de ontwikkeling in zijn geboortedorp al enkele jaren op de voet. In de zomer van 2016 werd hij door Waalzinnig in contact gebracht met ir. Frank Spaargaren. In de Spaargarenvariant worden in de uiterwaarden ter weerszijden van de rivier lange geulen aangelegd. De geulen worden van de rivier gescheiden door een zomerdijk. Ze gaan meestromen bij opkomend water, waardoor de hoogwaterpiek wordt afgestompt. De klei uit de geulen wordt gebruikt voor versterking van de dijken. De kosten zijn € 100 mln lager dan bij aanleg van de hoogwatergeul.

De lange, watervoerende geulen ter weerszijden van de rivier en de zomerdijken die ze van de rivier scheiden, bieden prachtige kansen voor stille recreatie: fietsen, wandelen, kanovaren, vissen. De gevaarlijke rivier wordt zo tot vriend gemaakt. Wim van de Geijn heeft de meekoppelkansen uitgewerkt voor recreatie, natuur, bedrijvigheid, werkgelegenheid en leefbaarheid en voorzien van tal van persoonlijke ervaringen in binnen- en buitenland.

In het opende MIRT onderzoek worden alle alternatieven voor waterveiligheid onderzocht. Kansrijke oplossingen worden beoordeeld op maatschappelijke kosten en baten. Het proces zal worden toegelicht de projectleider van de MIRT verkenning. De Spaargarenvariant is één de oplossingen die wordt onderzocht.

De bijeenkomst op 27 januari is georganiseerd door Alex Olzheim, die als avondvoorzitter optreedt en Wim van de Geijn, met ondersteuning vanuit het Atelier Varik. De bijeenkomst is in De Toeverij, Walgtsestraat 5 te Varik. Aanvang is 19.30 uur.