Infobijeenkomsten vluchtelingen goed bezocht en rustig verlopen

TRICHT/BEESD Met name buren en inwoners uit de directe omgeving van de locatie waar de gemeente Geldermalsen vluchtelingen een tijdelijk onderkomen biedt waren zaterdagmiddag 14 november naar het Dorpshuis Tricht gekomen. Hier was tussen 15.00 en 17.00 uur een informatiebijeenkomst over opvang van zestien zogenaamde statushouders in een lokale Bed & Breakfast.

Omwonenden hadden een uitnodiging ontvangen. De middag was ook via de gemeentelijke website en Facebookpagina bekend gemaakt. De bijeenkomst werd goed bezocht en verliep in een gemoedelijke sfeer. Dat kan ook gezegd worden van eenzelfde bijeenkomst op maandagavond 16 november in Het Klokhuis in Beesd over de opvang van tien statushouders in Beesd.

Verduidelijking

Namens de gemeente waren burgemeester en wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren aanwezig. Bij hen konden inwoners met hun vragen terecht. Ook medewerkers van Vluchtelingenwerk gaven uitleg over het werk dat zij doen met en voor vluchtelingen. Er bleek bij inwoners vooral behoefte aan duidelijkheid over hoe een en ander geregeld ging worden. Waar kun je aan de bel trekken als zaken niet goed gaan? Op niet alle vragen kon antwoord gegeven worden. Zo is er nog geen duidelijkheid over de achtergrond van de vluchtelingen.

Statushouders

Wel werd duidelijk dat de vluchtelingen die naar de gemeente komen in ieder geval gescreend zijn door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), die bepaald heeft dat zij recht hebben op een verblijfsvergunning voor minimaal vijf jaar. Zij zijn dan ook allen een zogenaamde 'statushouder'. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) bepaalt uiteindelijk welke vluchtelingen naar de gemeente Geldermalsen komen. Als er gezinnen met kinderen in de schoolleeftijd bij zijn, gaan die kinderen in ieder geval zo snel mogelijk naar school. Volwassenen volgen via Vluchtelingenwerk taal- en integratiecursussen.

Geen noodopvang

De vaak zeer acute opvang van asielzoekers wordt ook wel noodopvang genoemd. Diverse gemeenten in Nederland zijn - in samenwerking met het COA - bezig met het opzetten van noodopvang. De gemeente Geldermalsen heeft gevraagd of Geldermalsen in dezen ook iets kan betekenen. Het COA heeft aangegeven in eerste instantie op zoek te zijn naar locaties die enkele honderden asielzoekers kunnen herbergen. Dat is voor Geldermalsen nog niet aan de orde. Geldermalsen richt zich nu dan ook op de opvang van vluchtelingen die statushouders zijn. Hoewel geen noodopvang, de opvang in gebouwen zoals een Bed & Breakfast zijn wel een noodoplossing. Het is de bedoeling dat de vluchtelingen na een half jaar doorstromen naar meer permanente woonruimte in de gemeente Geldermalsen.

Vrijwilligers gezocht

De statushouders die worden gehuisvest, moeten wegwijs worden gemaakt. Waar zijn de winkels, waar de scholen, wat is er te doen in de dorpen? De gemeente Geldermalsen en Vluchtelingenwerk zoeken hiervoor vrijwilligers. Diverse mensen boden zich tijdens de bijeenkomsten al aan. Melden als vrijwilliger kan nog steeds via Joke van Alten jvanalten@VluchtelingenWerkon.nl of kijk op

www.vluchtelingenwerk.nl.