• foto Rias Immink

    foto Rias Immink

Informateur Kallen adviseert brede coalitie

De afgelopen week heeft informateur Marianne Kallen met alle politieke partijen van West Betuwe meerdere gesprekken gevoerd in een open en constructieve sfeer. De informatiefase is nu afgerond en het advies van de informateur is om op basis van deze gesprekken, mede in ogenschouw nemende de uitslag van de verkiezingen, te komen tot een brede coalitie die zoveel mogelijk een afspiegeling kan zijn van de bevolking van de nieuwe gemeente West Betuwe. Daaraan ligt ook ten grondslag dat bijna alle partijen, desgevraagd, hebben aangegeven het beter te vinden de zondagsopening niet op te nemen in een coalitieakkoord, maar als vrije kwestie aan te merken. Concreet betekent dit dat alle 31 raadsleden van West Betuwe hierover gaan debatteren en stemmen als dit onderwerp in de raad op de agenda zal komen. Zij adviseert op basis hiervan om de coalitiegesprekken te starten met Dorpsbelangen, CDA, Leefbaar Lokaal Belang, ChristenUnie en GroenLinks.