Informatie en ontmoeting op het Cingelplein

BEESD Op 24 februari en 17 maart kwam een veertigtal inwoners bijeen in het Beesdse Klokhuis om te praten over de leefbaarheid in Beesd. Inwoners moeten steeds meer zelf gaan organiseren en betalen waar het zorg en welzijn betreft. Insteek van deze bijeenkomsten met de naam 'De verandering vooruit!' was samen te komen tot een eerste aanzet voor de invulling hiervan voor het dorp Beesd.

De organisatie van de avonden was in handen van Joanne Bredero, coördinator van het Klokhuis. Deze gemeenschappelijke, multifunctionele voorziening ontwikkelt zich steeds meer tot ontmoetingsplek voor de inwoners van Beesd. Het Klokhuis maakt samen met de twee basisscholen en de bibliotheek deel uit van het Cingelplein. Vele verenigingen, stichtingen, besturen én particulieren woonden de avonden 'De verandering vooruit!' bij en lieten van zich horen, waaronder de Stichting Speeltuinen Beesd, Basisschool Lingelaar, Zorgcentrum Lingehof, Protestantse Jeugdraad Beesd, Dorpskrant Beesd, Sport Vereniging Beesd, Peuterspeelzaal de Knuffel, KaartSoos Kwiek en het Thomashuis.

Joanne Bredero trapte de avonden af met een toelichting op de hoofdvraag: hoe kunnen we de sociale cohesie en leefbaarheid in Beesd nog beter maken door onze krachten te bundelen? Een geslaagd voorbeeld hiervan bleek een samenwerking tussen Thomashuis en Buurtbus. Toen het vervoer van het Thomashuis niet meer werd gesubsidieerd, klopte het Thomashuis aan bij de Buurtbus. Dankzij de vrijwillige chauffeurs van de Buurtbus heeft het Thomashuis nu een eigen ploeg vrijwillige rijders.

Doel van de bijeenkomsten was niet om in enkele uren tot een pasklare oplossing te komen, wel om de betrokken partijen samen te brengen en ideeën uit te wisselen. En dat gebeurde en masse: in groepen lieten de aanwezigen elkaar weten tegen welke problemen zij oplopen waar het zorg en welzijn in Beesd betreft. Al pratend kwamen de eerste oplossingen al ter tafel. De bijeenkomsten werden afgesloten met een presentatie per groep met de eerste bevindingen. De rode draad bleek dat er behoefte is aan een centraal informatie- en ontmoetingspunt om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Welke hulp is er nodig en welke hulp is beschikbaar? Dit kan gaan om onderhoudsklussen, bestuurswerk en organiseren van jeugdactiviteiten, maar ook om het signaleren van problemen bij ouderen en gezinnen en het inroepen van de juiste instantie. De aanwezigen waren het unaniem eens dat het Cingelplein de aangewezen plek is om hiervoor een laagdrempelig informatie- en ontmoetingspunt te zijn.

De aanwezige inwoners, organisaties, verenigingen en vrijwilligers gaan, met het Klokhuis als regisseur, de komende tijd samen aan de slag om de leefbaarheid in Beesd te vergroten. Men gaat in gesprek over de vraag hoe er meer vrijwilligers kunnen worden ingezet en hoe mensen met een 'stille' hulpvraag bereikt kunnen worden. Ook communicatie speelt een belangrijke rol: hoe kunnen de organisaties activiteiten en nieuws met elkaar delen en beter op elkaar afstemmen?

Wie wil meedenken over deze vragen en over de verdere invulling van informatie- en ontmoetingspunt Cingelplein is van harte welkom op de 'Elkaar helpen'-avonden in het Klokhuis. Deze avonden vinden plaats op iedere derde dinsdagavond van de maand. De eerstvolgende bijeenkomst is dinsdag 21 april in het Klokhuis, Jeugdlaan 2 in Beesd. De koffie staat om 20.00 uur klaar. Neem voor meer informatie contact op met Joanne Bredero (06 - 52 06 51 73) of kijk op www.klokhuisbeesd.nl.