• Google maps

Informatieavond over woningbouwproject in Rumpt

RUMPT Er bestaan plannen om in Rumpt een kleinschalig woningbouwproject te realiseren. Het gemeentebestuur en de betrokken projectontwikkelaar willen de inwoners graag vanaf het begin bij de uitwerking van deze plannen betrekken. Op maandagavond 8 oktober is er een informatieavond in Dorpshuis Albertine.

Het gaat om de bouw van ongeveer dertig koopwoningen in verschillende prijsklassen op een terrein begrensd door de Achtermonde, Achterweg en Kerkweg.

Tijdens de informatieavond horen de aanwezige belangstellenden meer over de achtergronden van dit project. Daarnaast worden eerste uitwerkingsschetsen getoond en toegelicht. De avond begint om 20.00 uur. Via een huis-aan-huis te verspreiden bewonersbrief ontvangen alle inwoners van Rumpt deze week een uitnodiging. Natuurlijk zijn ook andere belangstellenden van harte welkom.

Namens de gemeente zullen aanwezig zijn wethouder Ronald van Meygaarden en projectleider Adrie Preesman. Zij zullen vooral ingaan op de te doorlopen procedures. Een inhoudelijke toelichting op het bouwplan wordt verzorgd door projectontwikkelaar mevrouw Hendy Story en stedenbouwkundige Peter Geerts.

Direct na de informatieavond is alle informatie te vinden op www.geldermalsen.nl (zoek op Woningbouwproject Rumpt)