Informatiebijeenkomst Psychische problemen in de omgeving

EST Op 1 juni wordt er in GNL-verband een bijeenkomst georganiseerd voor familieleden en mensen in de directe omgeving van iemand die kampt met psychische problemen. Deze bijeenkomst vindt plaats van 19.30 uur tot 21.30 uur in het dorpshuis in Est voor inwoners uit de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal.

Het hebben van psychische problemen, zoals bijvoorbeeld een depressie, angststoornis of psychose, is zwaar voor degene die het overkomt, maar ook voor naastbetrokkenen kan het veel spanning opleveren.

Veelal ervaren naastbetrokkenen gevoelens van verdriet, machteloosheid, schuld, onbegrip, eenzaamheid en schaamte. Soms ontstaan er conflicten.

Het gedrag van iemand met psychische problemen kan veel vragen oproepen, ook over hoe om te gaan met bepaalde situaties. Hierover wordt op 1 juni informatie gegeven en met elkaar gesproken. Een ervaren preventiewerker van Indigo begeleidt deze avond.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door, Kernteam Geldermalsen Sociaal Team Neerijnen, Sociaal Team Lingewaal, WelzijnGeldermalsen, WelzijnNeerijnen, WelzijnLingewaal en Indigo.

Deelname is kosteloos. Meer informatie en aanmelden bij Pieter van der Keur, pvanderkeur@welzijngeldermalsen.nl tel: 06-42223274 of bij Monique van Eijndhoven, mvaneijndhoven@welzijnneerijnen.nl tel: 0418-652371