• www.skcwb.nl
  • www.skcwb.nl

INGEZONDEN: De burgemeester en de kerstballen

U wordt teleurgesteld: dit schijnbaar onbenullig verhaal legt veel bloot over onze samenleving en bestuurders.

Meer dan 1000 basisschoolleerlingen in West Betuwe hebben op school in- en uitwendig kerstballen versierd en voorzien van hun persoonlijke of maatschappelijke wens voor het nieuwe jaar. Samen met mijn man heb ik alle ballen gebracht en weer opgehaald, met de belofte dat er enkele ballen en wensen op de nieuwjaarsreceptie van de nieuwe gemeente zouden gaan worden overhandigd. Nee dus ! Eerst leken de betreffende mensen hier niets van te weten, wat merkwaardig is, want de Stichting Kunst en Cultuur (3 personen, vrijwilligers dus onbezoldigd) had uren vergaderd met Geldermalsense gemeenteambtenaren.

Onze nieuwe gemeente heeft allicht startproblemen en daarom hadden we v/h wethouder Wiendels gevraagd om dit duidelijk door te geven aan de nieuwe man of vrouw, die er na 1 januari over ging. Dit is ook gebeurd; Wiendels is al zijn afspraken ook nagekomen.

Maandag j.l., de dag van de nieuwjaarsreceptie, belde ik de gemeente over hoe of wat, want wij wilden bij die gelegenheid een aantal ballen en wensen van ruim duizend inwonertjes komen overhandigen en daarbij even wat zeggen. Een klein uur hing ik aan de telefoon en kreeg toen iemand aan de lijn die mij doorschakelde of gewoon ophing, dus ik kon weer opnieuw beginnen.

Daarom reed ik dan maar naar het gemeentehuis toe. De secretaresse van de burgervader wist er niks van. Ze vond het een Geldermalsense kwestie – niet dus. En de gevraagde vijf minuten tijd op de receptie vond zij wel wat veel voor zoiets. Maar goed, ze zou de burgemeester vragen of het na zijn speech even kon. In de vooravond werd ik opgebeld dat de burgemeester het niet vond passen en zijn speech al klaar had – alsof wij die zouden komen verknallen. Ik vond dit zeer matig en moeilijk voor te stellen en zei er wel werk van te willen maken.

Dinsdag werd ik gebeld door een ambtenaar, die zijn excuses aanbood en erbij zei dat hij wel degelijk door ex-wethouder Wiendels was ingelicht over dit lopende project en ons voornemen op de receptie.

De burgemeester toonde zich hier inflexibel, of onhandig, of erger; immers "Den Haag" hamert er al decennia op dat mensen en vooral kinderen meer bij de politiek betrokken moeten worden. Persoonlijk neem ik de burgemeester kwalijk dat door zijn toedoen ik mijn belofte aan de kinderen en scholen niet kon waarmaken en mijn afspraak (via Wiendels) niet heb kunnen nakomen. Sinds 1982 in Tricht – en ook voordien – ben ik géén afspraak niet nagekomen. Ik ben vrijwilliger en heb er nu ook weinig zin meer in, als ik door een ander als onbetrouwbaar wordt neergezet. Kwalijk, hoor.

Hier dan nog één wens (van de tien voor de receptie): Ik wens dat iedereen nog hoop heeft en niet opgeeft!

à titre personel,

Gerd Buyserd-van Doorslaer

Toch nog even extra: voor meer informatie over de Stichting Kunst en Cultuur West Betuw : www.skcwb.nl