• Ronald Verwijs

INGEZONDEN: De droom over het Lingelandschap in 2030

In 2030 weet West Betuwe het Lingelandschap geborgd in de hoofden en harten van de Lingebewoners.

Het Lingelandschap is een kleinschalig romantisch landschap. Kleine dorpjes en stadjes vleien zich tegen de kronkelige dijk. Je ziet aan de sterke meandering van het riviertje nog af hoe eens een tak van de Rijn zich met geweld door het langzaam aflopende landschap heeft gewurmd. De nog aanwezige wielen zijn getuigen van hevige doorbraken. De kleinschaligheid van de stroomruggen langs de Lingedijken heeft cultuurhistorische oorzaken met boomgaardjes, weitjes, boerderijen in de dorpen, drinkplaatsen, voormalige insteekhaventjes en veerstoepen.

Binnendijks liggen de lage komgronden aan weerszijden van de Linge als stille getuigen van het barre leven in het Rivierengebied - de winterse waterspiegels en de zware klei, die alleen enige begrazing in de zomer, eendenkooien en grienden toelieten.

En dan heb je nog de lange, lange Hollandse Waterlinie. In 2030 is de HWL Wereld Erfgoed. Mensen zien en waarderen de forten. Zij herkennen de inundatievelden. Zij weten waarom zij daar liggen.

Het is een landschap dat het cultuurhistorisch verdient om gekoesterd te worden. Zelden kun je zo precies zien aan een landschap hoe mensen hier in een ver verleden gewoond hebben en gewerkt. Soms zie je het vanzelf. Soms moet je het geleerd hebben om het te zien.

Het is onze droom, dat in 2030 alle inwoners van het Lingegebied, de grote en de kleintjes, de oude en de jonge, de geleerde en de niet zo geleerde inwoners hebben geleerd wat hun eigen landschap vertelt. Dat zij het niet alleen ervaren als mooi en prettig om in te wandelen, fietsen en te leven. Maar dat zij ook door de ontstaansgeschiedenis te kennen, nog trotser worden op hun eigen landschap. Dat zij met zijn allen de identiteit van het Lingelandschap koesteren. Zuinig zijn op dat landschap. Zelf daar op hun eigen grond rekening mee houden. Een eigen verantwoordelijkheid voelen voor het behoud van dat landschap.

In 2030 wordt de educatie over het Lingelandschap als vanzelfsprekend opgepakt.

De gemeente West Betuwe heeft al sinds 2019 actief en financieel haar verantwoordelijkheid daarin genomen. Niet alleen inwoners maar ook het gemeentebestuur en de ambtenaren zijn geïnformeerd trots op dit unieke landschap. De kernwaarden van het landschap zijn geïntegreerd in het beleid van de gemeenten en de provincies. De VBL hoeft zich in 2030 zelden nog waarschuwend te laten horen om het Lingelandschap een stem te geven.

De Linge heeft in 2030 zelf een stem gekregen.

Vereniging Tot Behoud Van Het Lingelandschap