• Foto: BDUmedia

Ingezonden: De druiven zijn zuur

NEERIJNEN Met ingehouden woede heb ik tijdens de raadsvergadering van de gemeente Neerijnen op 9 juli naar drie insprekers van de actiegroep Containeroverslag Nee geluisterd. Met name het verhaal van de eerste inspreker van deze groep was schokkend te noemen. Waarschijnlijk geïnspireerd door de kreet: "Het is oorlog in het dorp" van een vorige spreker vond hij het blijkbaar nodig om een vergelijking te trekken met de verschrikkelijke gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Ik vond het jammer dat de voorzitter eerst ingreep toen hij meende de raadsleden te moeten kwalificeren als een 'stelletje klojo's'. Nog erger vond ik de reactie van een raadslid. Zij vond de vergelijking wel gekleurd met een donker randje, maar kon zijn gevoelens toch wel goed plaatsen. Hoe bestaat het. Ik wil er verder geen woorden over vuil maken. Het typeert deze man. Maar hij durft dan wel op zijn website van de Stans-groep te vermelden dat één van zijn kernwaarden - zijnde wederzijds respect - hoog in het vaandel staat. Daar zakt nou mijn broek van af.

De tweede spreker van de actiegroep stond grof te liegen toen hij op de vraag van Petra van Kuilenburg van Gemeentebelangen waarom hij niet plaatsgenomen had in de werkgroep antwoordde dat hij niet in de werkgroep wilde stappen omdat hij niet voor of tegen was. Maar feiten liegen niet en spreken voor zich. Uit het verslag van de 2e bijeenkomst van de werkgroep op 12 november was hij wel degelijk aanwezig. Hij gaf daarbij aan dat volgens hem een groter tekort ligt bij werkgelegenheid voor hoogopgeleiden dan voor laagopgeleiden. Ook speelde er van alles rond de transportcorridor zei hij. Op de vraag waarom dat belangrijk is voor de werkgroep antwoordde hij dat er betere plekken zijn voor de vestiging van bedrijven met containeroverslag dan de Kerkewaard. M.a.w. hij was dus wel degelijk voor een vertrek van Van Uden uit Haaften. Dus tegen.

Tenslotte de derde spreker in de rij. Hij putte zich uit in negatieve superlatieven die kant noch wal raakten, zo zou Haaften dagelijks 17 uur hinder ondervinden van het laden en lossen van containers. Daarnaast zou Haaften 's avonds baden in een zee van licht. En niet minder dan 600 vrachtwagen zouden af en aan rijden. Hij weet zeker niet dat Van Uden met de nodige charters werkt en die vrachtwagens doen Haaften maar éénmaal aan. Hij had ook nog een goede raad voor de gemeenteraad en wel: "slaapt u lekker verder". Het zou misschien niet verkeerd zijn als hij zijn eigen raad zou opvolgen.

Resumerend: De druiven zijn schijnbaar wel erg zuur voor deze heren.

[Henk Verseijl