• Het kerkgebouw in Deil waar de regenboogvlag is gehesen

    Jeroen Wijngaard

Ingezonden: Dominee Klaas Touwen over de Nashville-verklaring

BT-geliefden te zegenen breekt met de christelijke traditie. Ik wijs echter op de zegening van gelijkgeslachtelijke verbintenissen al in de vroege Middeleeuwen. Daar kwamen geen Adam en Eva aan te pas, maar wel en bij voorkeur Johannes 15,17 en 17,1.18-26. Vooral uit de twaalfde en de dertiende eeuw is een aantal voorbeelden bewaard gebleven. Het oudst bekende stamt uit de achtste eeuw!

In deze vieringen ontvingen de geliefden de zegen van de Algoede God en ondertussen ook die van David en Jonatan, Serge en Bacchus, Petrus en Paulus, Cosmas en Damiaan. Althans, zij werden er in die middeleeuwse gebeden bij geroepen. Een enkele keer betrof het twee vrouwen die over hun relatie een zegen meekregen. En daarbij ook, zo klonk het in de gebeden, de zegen van de beide hoogvereerde martelaressen Felicitas en Perpetua. Dát is een orthodox christelijk geluid.

Om van Gods inclusieve mensenliefde te getuigen hebben de kerk van Deil en de pastorie regenboogvlaggen uitgestoken.

Ds. Klaas Touwen

Dominee van Deil en Enspijk