• BDU Media

INGEZONDEN: Drugsbeleid of gedoogbeleid in West Betuwe?

Maandagochtend 8.00 uur. Ik parkeer mijn auto bij station Geldermalsen. Ze staan er al, de auto's met dealers. Iedere dag, maakt niet uit welk tijdstip. Ook staan ze bij de skatebaan in Geldermalsen als ik op zaterdagochtend mijn dochter naar de hockey breng. In Geldermalsen zijn meer locaties op te noemen en ook in mijn eigen dorp Deil wordt gedeald heb ik begrepen. Zo heeft ieder dorp zijn vaste locaties waar de auto's en dealers zich ophouden.

Er wordt gehandeld, open en bloot. De politie maakt zijn rondje in de auto en vertrekt weer. Al jaren verbaas ik me hierover en met mij vele andere ouders die ik spreek. Overal liggen zakjes van wiet en pillen, lege slagroompatronen. Maar wat wordt er nu werkelijk gedaan? Volgens mij kunnen we concluderen dat het drugsbeleid van de gemeente Geldermalsen meer een gedoogbeleid geweest is de afgelopen jaren. Ik heb meer dan eens bij de gemeente en politie melding gemaakt hiervan, er over getwitterd, maar nul reactie.

Uit een belrondje naar Iriszorg, GGD Gelderland Zuid en Mozaïek Welzijn krijg ik een beetje een beeld van de omvang van het probleem. Het gebruik onder jongere jongeren is toegenomen de laatste jaren, in Geldermalsen wordt naast wiet ook veel GHB en speed gedeald en uit een rapport blijkt dat het gebruik van drugs in Geldermalsen significant hoger is dan in de omringende gemeenten. De nieuwe gemeente West Betuwe heeft in haar coalitieakkoord opgenomen dat er een 'integraal, preventief en (re)actief jongerenbeleid komt om verslaving tegen te gaan en participatie in leefbaarheid te stimuleren'. Ik ben heel benieuwd hoe ze dit concreet handen en voeten gaan geven.

Hoe gaan ze de gemeente leefbaarder maken voor jongeren? Want wat is er nu nog in de gemeente te doen voor 12 tot 18 jarigen? Waar is er een leuke JOP (Jongeren Ontmoetings Plaats) gecreëerd voor hen? Ik begrijp ook de weerstand onder inwoners van de dorpen omdat ze bang zijn voor overlast. Maar een veilige ontmoetingsplaats voor jongeren, dat is iets wat je met elkaar moet doen. Door als ouders in gesprek te gaan met de jongeren en een oogje in het zeil te houden zodat het een veilige omgeving blijft. Ik wil een oproep doen aan de gemeente West Betuwe om met een concreet plan van aanpak te komen om het drugsgebruik aan te pakken. Laten we hier onze ogen niet meer voor sluiten en de jeugd een veilige omgeving bieden.

Ik kom graag met andere ouders in contact die zich in dit verhaal herkennen en die mee willen denken aan een oplossing voor dit probleem.

Gea Buijs, Deil

geabuijs@gmail.com