• Foto: BDUmedia

Ingezonden: Duurzaamheid en gemeente Geldermalsen

Dinsdagavond 13 juni hebben mijn zoon en ik de bespreking van de Commissie Grondgebied bijgewoond. Het ging over de belangrijke situatie van de duurzaamheidsplannen van de Gemeente Geldermalsen. Na een viertal jaren voorbereiding wordt nu het punt van beslissingen nemen bereikt. Eindelijk zou ik zeggen.

De avond werd ingeleid door een aantal sprekers van zowel voor als tegenstanders voor de plannen van de gemeente Geldermalsen. De voorstanders beriepen zich op de toekomst, de urgentie om nu te handelen en het rentmeesterschap. Duidelijke verhalen met een positieve motivatie. De tegenstanders hadden het vooral over de persoonlijke belangen waarvan zij meenden dat die waren gekwetst. En dat terwijl er in de plannen zowel een compensatieregeling is als een fonds voor de lokale omgeving. Terecht zei wethouder Van Meygaarden dan ook dat het altijd een afweging van belangen is maar dat er altijd individuele belangen zijn en het maatschappelijk belang. Natuurlijk gaat het maatschappelijk belang boven privébelang vervolgde hij, maar er dient wel goed naar de persoonlijke belangen gekeken te worden. Compensatie is noodzakelijk en dient gevonden te worden.

De hilarische noot werd verzorgd door de inspreker die tegen de plannen van de gemeente Geldermalsen was. Die CO2-fluctuaties van jaar tot jaar; dat is toch iets van alle tijd? We konden zijn naam niet verstaan maar vermoedelijk was het een achterneef van ene D. Trump woonachtig in Washington DC.

Vervolgens waren de commissieleden aan het woord. Hier werden wij soms heel blij van (bijdrage CDA, D66 en de vertegenwoordiger van Dorpsbelangen). Het is te hopen dat de partijen die zich niet expliciet hebben uitgesproken vooral zullen kijken naar de plicht tot rentmeesterschap (SGP - belangen korte termijn zijn minder van prioriteit dan de belangen op lange termijn) of lokaal ondernemerschap (VVD - mogelijkheid van lokale aanbesteding van het park wordt prioriteit gegeven). Aan de Rentmeester van Dorpsbelangen de taak om zijn juiste visie correct op de andere Dorpsbelangen over te brengen. Het verhaal luidde als een klok vonden wij. Dus ga ervoor.

Tenslotte de vertegenwoordiger van Leefbaar Geldermalsen. Daar zouden wij tegen willen zeggen denk: aan de jonge meiden van 9 en 11 die inspraken. Zij zijn de toekomst van Geldermalsen. Hun betoog was duidelijk en eenduidig. Wij willen niet in een samenleving leven met kolencentrales en fossiele energie. Wij willen 100% duurzaam op zo kort mogelijke termijn.

Wim Kannegieter

Laan 1940-1945 nr 45

Meteren