• Foto Rias Immink

Ingezonden: Gastvrij Geldermalsen

Ik schrik van veel reacties met betrekking tot het geplande azc. Enerzijds begrijp ik een aantal bezwaren, anderzijds is het moeilijk discussiëren met mensen die niet gehinderd worden door enige vorm van kennis. Toch wil ik een pleidooi houden voor instemming met het azc, om de volgende redenen:

Economische argumenten: verlagen grondlasten, mogelijke betrokkenheid van bedrijven binnen Geldermalsen bij realisatie azc en 1500 mensen die straks ergens hun boodschappen moeten doen. Daarnaast kun je je afvragen wie in de toekomst, bij een vergrijzende samenleving, onze economische motor nog draaiende houdt?

Sociale argumenten: deze week zitten velen te luisteren naar het verhaal van een volle herberg en een lege stal. De boodschap hiervan kunnen we NU in praktijk brengen.

Onze voorouders moesten in '40-'45 vluchten, op zoek naar voedsel en veiligheid. Recenter moest het gehele rivierengebied in 1995 vluchten voor het wassende water. Zelfs voor de koeien werd onderdak gevonden. Anno 2015 zijn er mensen die hun hele hebben en houden achterlaten en een beroep op ons doen, omdat een aantal baardmannen ze de kop dreigt af te snijden…

Ik heb ze deze zomer zien aanspoelen in Kos, op 500 m van de kust uit de boot gegooid. Dat noemen wij dan "gelukszoekers". .. Ik hoor de mensen al weer denken: "neem ze zelf in huis"! Nou, ik heb ze toevallig al in de achtertuin en als je je verdiept in hun achtergrond, ga je anders denken.

Ik maak me dan ook geen zorgen dat "ze in Geldermalsen over onze dochters walsen.." Ik maak me wel zorgen over de toenemende radicalisering, onder de autochtone bevolking.

Als het College van Geldermalsen werkelijk inhoud wil geven, aan hun slogan "Gastvrij Geldermalsen" zegt men daarom alsnog JA tegen het azc!

[Dick Verbeek, Beesd}