• Foto Rias Immink

    Rias Immink

Ingezonden: Gooi die deuren open

De plannen voor een grootschalig AZC zijn in de ijskast gezet en het plan voor opvang voor 1500 man zal daar niet meer uitkomen. Inachtnemende dat de burgemeester eind december heeft gezegd dat zij de verbinding wil gaan leggen om de inwoners van Geldermalsen weer nader tot elkaar te laten komen, vraag ik mij af wat ons staat te wachten van dit offensief.

Vooralsnog is het klein en onzichtbaar en dat is vreselijk jammer.

Uit diverse hoeken en onderzoeken blijkt namelijk dat heel veel inwoners van gemeente Geldermalsen vóór opvang van asielzoekers/vluchtelingen zijn. Ook inwoners die tegen de komst van 1500 asielzoekers waren, lieten weten dat zij met een kleiner aantal best konden leven.

Anno 2016 kunnen we zeggen dat heel veel mensen in onze samenleving de mogelijkheid hebben om hun mening te uiten. Wat vroeger beperkt bleef tot via-via in lokale sportclubs en gemeentehuizen gaat het nu via Twitter, Facebook en andere snelle social media. Dat is bepaald niet altijd een goede zaak gezien de vele haatzaaiende reacties in discussies.

Als dan ook nog een plan voor een groot AZC in relatief korte termijn gepresenteerd wordt en hierover door de gemeente zeer summier wordt gecommuniceer,d is dat voer voor onrust. Kibbelende raadsleden maken het er zeker niet beter op.

Online is dus wat mij betreft de grootste polarisatie momenteel. Er wordt in stukken tekst op een zeer badinerende manier over de burgemeester gesproken, alsof zij een kind van 10 is. Dat is niet de weg.

Op straat merk ik hier weinig van. Immers, er staat op mijn voorhoofd dan ook niet dat ik voor opvang van vluchtelingen ben. Ook van anderen hoor ik niet dat zij nare berichten krijgen op straat.

Het is daarom zo'n gemiste kans dat de gemeente er niet voor heeft gekozen om vanaf 1 januari inloopmomenten te organiseren in het gemeentehuis om met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp AZC, de onrust, elkaars meningen, onderliggende informatie over de asielzoekers, wat betekent een AZC en hoe ziet het eruit? Betrek het COA erbij, nodig Vluchtelingenwerk uit etc, etc.

Laat iemand dagvoorzitter zijn en bespreek vooraf duidelijke gedragsregels en ik weet zeker dat in een informele sfeer prachtige discussies totstandkomen. Met ideeën, begrip en overeenstemming. Begrip ook voor tegenstanders omdat zij worden geconfronteerd met een veranderende leefomgeving en begrip voor de situatie van vluchtelingen die zeer ernstig te noemen is.

Discussies mogen verhit raken als ze maar niet het respect verliezen. Is dit wel het geval dan zijn wij Nederlanders toch wel slim genoeg om buiten even frisse adem te nemen en elkaars waardigheid niet te vergeten zeg? Kom op.

Uit al deze meningen en discussies kan het college veel informatie halen. Die informatie heeft draagvlak en zal kunnen rekenen op veel meer begrip in de samenleving dan de huidige informatie(voorziening) en aanpak.

Gooi die deuren open, zet 20 statafels neer met Betuwse borrelnoten en gebruik de informele sfeer om het gesprek aan te gaan. De verbinding die juist nu zo wordt gezocht.

Remco Boink