• BDU Media

ingezonden: Iedereen welkom!

Afgelopen week is er in de media veel aandacht geweest voor de Nashville-verklaring. Een verklaring die zich uitspreekt tegen homoseksualiteit en tegen andere levensverbintenissen dan die tussen man en vrouw.

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Geldermalsen PKN (hoek Emmalaan-Lomanlaan) betreurt de inhoud van dit document en alle commotie die er door is ontstaan. Graag benadrukken we ons geloof in de Liefde van Christus, die er is voor ieder mens. In naastenliefde proberen wij die Liefde ook uit te dragen. Dat betekent dat in onze kerk iedereen, ongeacht ras, geaardheid of afkomst, volwaardig meedoet en dat zal ook zo blijven. Iedereen hoort erbij en is welkom!

Kerkenraad Gereformeerde Kerk Geldermalsen PKN