Ingezonden: Noodoproep

Als betrokken ouder wil ik via deze weg mijn hart luchten over de slechte steun die bestuurlijk Geldermalsen aan de Scouting Graaf van Gelre levert. Zaterdag 5 september was de eerste Scoutingopkomst na de zomervakantie. Deze opkomst was alleen met de speltak Welpen. De opkomst van de Bevers, de speltak van de allerkleinsten, was geannuleerd i.v.m. de te verwachte weersomstandigheden en de slechte sanitaire voorzieningen (er is geen wateraansluiting en geen riool afvoer). Deze dag is niet echt feestelijk verlopen, ontzettend veel regen en voor de scouts geen plaats en ruimte om te schuilen of voor het houden van een binnenactiviteit.

Letterlijk laat bestuurlijk Geldermalsen meer dan 100 leden van Scouting Graaf van Gelre in de kou staan. Genereus is een voor de Scouting perfect terrein ter beschikking gesteld, een mooi gebaar, alleen er is geen gebouw, geen clubhuis. 'Onze' wethouder van buitenaf vindt dat de huisvesting een zaak is voor de Scouting zelf, het voelt een beetje als een partijtje voetbal zonder bal, of tennis zonder racket. Waar moet de Scouting dat van betalen? Een heitje voor een karweitje?

Scouting Graaf van Gelre heeft een wachtlijst, het is een club die groeit, welke draait op vrijwilligers. Vrijwilligers die met tomeloze energie bijna alles voor onze kinderen over hebben. Vrijwilligers die het belangrijk vinden dat kinderen een plezierige vrije tijds besteding kunnen hebben, leren samenwerken, het kunnen beleven van avontuur, het hebben van respect voor elkaar en de leefomgeving. Deze vrijwilligers van Scouting Graaf van Gelre worden door bestuurlijk Geldermalsen aan het lijntje gehouden. Hier gaat het echt mis.

Pijn doet de bestuurlijke beslissing dat het oude maar voor de Scouting zeer geschikte schoolgebouw (Het Lingehuis) op stel en sprong net voor de winter is gesloopt. De sloop werd mogelijk gemaakt door het besluit ervan even snel door de raad te drukken, ja snel zodat er niemand echt bezwaar kon maken. Snel zodat er ook niemand van de Scouting bij aanwezig kon zijn. De Scouting-vrijwilligers wilden gezamenlijk tijdens de raad 'nogmaals' benadrukken dat dit gebouw samen met het omliggende terrein de oplossing is waar zij al jaren op hebben gewacht. Wel zijn er die avond door de raad makkelijk te nemen beloftes gedaan zoals een warm hart hebben naar de Scouting, als gemeente gaan voor een mooie oplossing, helpen bij onderkomen.

De opkomst van zaterdag was het bewijs dat van deze toegezegde steun niet veel terecht is gekomen. Naar mijn beleving gaat er van bestuurlijke kant ook niet veel gebeuren. Zijn jullie bestuurders ons vergeten?

We wonen in een groot dorp, betekent dat nog iets, staan jullie bestuurders nog wel dichtbij en naast jullie inwoners (toekomstige kiezers)? Help Scouting Graaf van Gelre echt de winter door!

[Fam. Verwers, Geldermalsen.