• BDU

Ingezonden: Onderhoud begraafplaatsen is chantage

Met enige regelmaat heb ik de afgelopen jaren ingesproken tijdens de commissievergaderingen in Geldermalsen om aandacht te vragen voor het onderhoud van de begraafplaatsen. Sinds een aantal jaren moeten nabestaanden in Geldermalen betalen voor het groenonderhoud op de begraafplaatsen. We worden als nabestaanden door de gemeente gechanteerd, het is betalen of ruimen.

Mijn vader is in 1960 overleden en mijn moeder heeft het laatste geld van haar spaarbankboekje gehaald om het graf van mijn vader voor de toekomst veilig te stellen. En nu krijg ik de keuze betalen voor het groenonderhoud of het graf wordt geruimd. Waarom moeten nabestaanden betalen voor het groenonderhoud van de begraafplaats? Een begraafplaats is een plek die voor iedereen toegankelijk is, een plek om stil te staan bij naasten die overleden zijn. Je zou een begraafplaats kunnen zien als een mini woonwijk. De gemeente legt de paden aan, er worden grasvelden aangelegd en er worden bomen en struiken geplant. Als een nabestaande een kavel op het kerkhof koopt of huurt dan betaalt hij daarvoor. Waarom moeten de nabestaanden hier dan wel voor het onderhoud van het groen betalen terwijl dat in de woonwijken door de gemeente wordt betaald?

In mei staat de herziening van het beheerplan begraafplaatsen weer op de agenda van de Raad. Ik hoop van harte dat de raadsleden dit keer wel respect tonen voor de mensen die begraven liggen op de begraafplaatsen van Geldermalsen en hun nabestaanden. Ik hoop dat er een einde komt aan deze onredelijke regeling.

Zweer Kruissen

Pr. Marijkeweg 43, Geldermalsen

Naschrift redactie:

De gemeente wil niet inhoudelijk reageren op deze brief, omdat het ,,een herhaalde discussie is die door dhr. Kruissen ieder jaar opnieuw wordt aangezwengeld".