• Foto: BDUmedia

Ingezonden: Open brief azc

Geachte mevrouw de Vries,

Ik denk dat ik namens velen schrijf als ik aangeef dat uw aantreden als burgemeester van Geldermalsen een verademing leek te worden vergeleken met uw voorganger.In de loop van uw ambtstermijn is mijn positieve gedachte bevestigd geworden, en kreeg ik de hoop dat er op politiek gebied in Geldermalsen weer iets kon ontstaan dat weer ging lijken op democratie. Een richting die er voor zorgde dat de burger weer inspraak beloofde in zijn/haar leefomgeving. Een richting die recht deed aan het begrip democratie waarbij niet de belangen van de persoon, de partij of welke andere grootheid dan ook voorop staat, maar waarin de belangen, wensen en gevoelens van de burgers van de gemeente Geldermalsen voorop staan.Deze stroming is afgelopen vrijdag afgedamd.

De discussie over asielzoekers wil ik hier niet eens aangaan. Mensen die hulp behoeven, moeten worden geholpen, punt. Het gaat mis met de eerlijke transparantie, die is met deze actie rondom het mogelijke AZC vermoord.

Op vrijdag een brief in de bus terwijl op het nieuws al de ronde doet wat er aan de hand is. De termijn waarop ineens besluitvorming noodzakelijk lijkt. Waarom ineens die haast ? omdat er dan weinig tijd is voor goed onderbouwde tegengeluiden ? Waar blijven de standpunten van de politieke partijen zodat ik mij ook een mening kan vormen ?

Waarom is de gemeente normaal niet zo doortastend als het gaat om het nemen van besluiten ? het gaat toch over zorgvuldigheid en belangen afwegen. Waarom is dat nu niet nodig ?

Ga terug om tafel, besluit eerst hoe op fatsoenlijke wijze informatie kan worden gedeeld, voorlichting kan worden gegeven, discussies worden mogelijk gemaakt. Gedegen overleg met de inwoners van de omliggende wijken, en het aanhoren en beantwoorden van mogelijk kritische geluiden op het gebied van veiligheid, scholing, werkgelegenheid, woningzoekenden en dergelijke.

Dan pas kan er, ook juridisch gezien, pas worden gesproken over besluitvorming. Is de vluchteling hiervan dan de dupe? Nee, deze discussie loopt in Nederland al langer en Geldermalsen is slechts een van de probeersels van de regering. Omdat dit al langer speelt, is deze haast niet nodig.

Burgemeester, ga niet voor regenteske besluiten, maar ga een stap verder op de weg die u eerder al bent ingeslagen, overleg, inspraak, voorlichting. En als u dat doet met de dezelfde voortvarendheid, kost het vrijwel geen extra tijd, maar heeft u grote kans op veel meer positieve reacties.

P.D. Vastenhout

Geldermalsen