Ingezonden: Schaamlap van 5,5 mln. euro

De gemeenteraad gaat op 1 juli beslissen over de spoorplannen van ProRail. Eén van de onderdelen daarvan is de ondertunneling van de Nieuwsteeg. Het dorp heeft een ondertunneling voor langzaam verkeer in de Nieuwsteeg bepleit. De gemeente heeft zich in de onderhandelingen met ProRail ingezet om er het beste van te maken: in de plannen gaat het een ondertunneling worden met een paar scherpe hoeken en een hellingpercentage van 7%. Kosten 5,5 mln. euro.

Hoe moeten we dit resultaat nu beoordelen? Want het gaat uiteindelijk niet om de inzet maar om het resultaat. Ik denk dat voetgangers, zeker die moeilijk ter been zijn, deze tunnel zullen mijden. Voor fietsers is het evenmin een aantrekkelijke optie: zij zullen moeten lopen in de tunnel. En als zij toch gaan fietsen kunnen er door de hellingen en de hoeken in de tunnel gevaarlijke situaties ontstaan. Voor gebruikers van scootmobielen zullen de hoeken en de hellingen ook problemen opleveren. Daarmee hebben we een "gemankeerde" tunnel. Die tunnel zal gemeden gaan worden en gebruikt gaan worden voor doeleinden waarvoor die niet is bedoeld. Dat zal ongetwijfeld over een enige tijd leiden tot het dringende verzoek om die tunnel maar weer dicht te gooien.

Moet daar nu echt 5,5 mln. aan besteed worden, plus de kosten van het weer dichtgooien van de tunnel? De gemeente probeert er het beste van te maken, maar als "het beste" echt beneden de maat is, moet je er dan niet gewoon voor durven kiezen om van dit plan af te zien?

Mijn dringende oproep aan de gemeenteraad is dan ook om een streep te halen door deze vorm van ondertunneling van de Nieuwsteeg en het daarmee te besparen geld te gebruiken voor kwaliteitsverbetering van de ondertunnelingen Lingedijk en Randweg en voor maatregelen die de trillingsproblematiek oplossen. Toch doorzetten van het plan en goed geld weggooien in een floptunnel kan ik niet anders zien dan als een beschamende schaamlap!

[Bram Trouwborst

Nieuwsteeg 27, Tricht.