Ingezonden: Schitterend mooi Geldermalsen

Citaat van mw Miranda de Vries: "Er komt een AZC, omdat we dit als gemeente willen en kunnen…"

Geachte gemeenteraad, ik zal u vertellen wie deze gemeente is en wat deze gemeente écht wil en kan.

Deze gemeente bestaat uit meer dan u en een aantal gelijkgestemden. Deze gemeente bestaat uit duizenden mensen, Geldermalsenaren, Betuwnaren, die willen dat u er bent voor haar burgers. Wij zijn uw gemeente. Wij willen dat u integer en transparant omgaat met de door ons gegunde stemmen. Dát is wat wij, de gemeente, willen.

Wij, de gemeente, willen bijdragen aan een oprechte inspanning om mensen in nood te helpen. Ik ben niet tegen de opvang van vluchtelingen, al blijf ik er wél bij dat opvang in de regio de enige duurzame en dus eerste keus moet zijn. Die discussie is vandaag in Geldermalsen een gepasseerd station. De discussie vandaag in Geldermalsen gaat of we een dergelijk azc willen. Nee, dat willen we niet. Deze gemeente wil geen massacomplex met 1500 asielzoekers. Deze gemeente wil deze baatzuchtige achterdeurtjes-politiek niet. Ons schitterend mooi Geldermalsen wil geen azc.

Dan over het kunnen: Nederland kiest ervoor om jaarlijks zo'n 60.000 asielzoekers op te vangen, op 17 miljoen mensen. Evenredig afgezet tegenover de 26000 inwoners van de geméénte Geldermalsen, geeft dit jaarlijks een totaal van zo'n 90 personen die in nood zijn en in Groot Geldermalsen opvang zouden moeten krijgen. 90 is een ander getal dan 1500 en Groot Geldermalsen is een ander gebied dan een paar hectare op Hondsgemet. 1500 personen, die zich daar de hele dag ophouden, met een rugzak vol traumatische ervaringen, uit verschillende landen en conflicten, sommigen met een verwerpelijke ideologie. Ik betwijfel of Geldermalsen voorbereid is op de massale hulpvraag en de problemen die hieruit kunnen voortvloeien.

Ik heb een alternatief. Als ik die 90 personen evenredig verdeel over de dorpskernen, neemt Enspijk 2 personen op en Meteren 14, etc. etc. Ik wil niet pretenderen dat ik de beste oplossing heb, maar vertel ons maar waar we de resultaten van úw gedegen onderzoek kunnen teruglezen over de daadwerkelijke consequenties van het huidige plan. Voor het reële aantal van 90 wil de Geldermalsenaar daadwérkelijk opkomen voor de arme vluchteling, willen we meedoen in de zo gebezigde kreet "burgerparticipatie". Dit is probleemoplossend, duurzaam, en met visie! Dit is wat wij, de gemeente, kunnen.

Gemeenteraad, het beleidsvoorstel en de gang van zaken getuigt van het volgende:

1. Ten eerste: wat wij willen en kunnen is nooit leidend geweest. Dit getuigt van totale minachting jegens de burger en de democratie. Als een dief in de vrijdagnacht, ons opzadelen met zo'n groot dossier en daarbij een beslissingstermijn meegeven van slechts drie dagen. Gemeentebestuur onwaardig. Geldermalsen onwaardig.

2. Alles wijst erop dat er nooit naar een eerlijk besluitvormingsproces is gestreefd. Irrelevante factoren als externe druk lijken de grootste drijfveer. Door de aankoop van dure grond zijn er nu rode cijfers. Is de rijkssubsidie voor asielzoekers de creatieve oplossing?

3. Nooit heeft het belang van de asielzoeker voorop gestaan. U veinst het slechts, wat u in uw positie misschien nog wel erger aan te rekenen valt dan sommige afkeurenswaardige uitingen van onmacht. De asielzoekers zullen door uw aanpak niet integreren. Criminaliteit en radicalisering liggen op de loer, wat de huidige angst zal bevestigen; Dit maakt dat u medeplichtig word aan de negatieve spiraal van stigmatisering en polarisering.

4. Nooit is het belang van de Geldermalsenaar in acht genomen. Het gebrek aan transparantie voelt als een mes in de rug en is misschien wel de grootste bron van alle onvrede.

5. En dan het belangrijkste: Ik betwijfel ten zeerste of er een gedegen onderzoek is gedaan, of dit de beste oplossing is. Zo ja, kunt u mij deze resultaten tonen? Over de risico's en effecten op langere termijn? Op sociaal en economisch vlak? Op het gebied van veiligheid, financiën? Zo nee, waar is alles dán op gebaseerd? Op de rijkssubsidie? Moet het daarom allemaal zo snel? Durft u zo ondoordacht te handelen?

Kortom, dit beleidsvoorstel is visieloos, baatzuchtig en onverantwoord.

Raadsleden: u bent zo dadelijk aan zet voor een verantwoordelijke keuze. Ik roep u op om tégen dit beleid te stemmen. Om te stemmen namens wat wij, uw gemeente, willen en kunnen.

Ik wil benadrukken: wij tegenstemmers zijn géén vreemdelingenhaters, wij zijn duizenden teleurgestelde Geldermalsenaren, die onze stem aan u gegund hebben. Wij zijn tegen dit onverantwoorde voorstel. Het aantal van 1500 is krankzinnig en lachwekkend. Wij willen visie en een verantwoordelijk beleid. Wij willen een onafhankelijk onderzoek.

In reactie op de uitspraak van de burgemeester, zeggen wij volmondig: "Er komt géén azc, omdat wij dit als gemeente niet willen en niet kunnen!" Wij zijn uw gemeente en wij willen een schitterend mooi Geldermalsen.

Ik wens u veel wijsheid.

J.L. Schop, geboren en getogen Geldermalsenaar