Ingezonden: Stationswijk woest

Wie terugkijkt op de afgelopen vijftien jaar moet wel concluderen, dat het college van B en W en de gemeenteraad een ontzettende hekel aan de Geldermalsense stationsbuurt hebben.Telkens weer opnieuw trakteren zij de bewoners op onaangename verrassingen. Het begon allemaal met het masterplan stationsomgeving dat resulteerde in een binnenkort te kleine traverse en een vergunning om 110 woningen in de uiterwaard te bouwen, waarbij de omwonenden totaal geen zeggenschap in het plan kregen, anders dan de formele gang naar de Raad van State. Die kon pas gemaakt worden nadat op slinkse wijze het contract met Dura Vermeer voor een fait accompli gezorgd had.

Intussen was, tot het niet meer houdbaar bleek, bij hoog en bij laag beweerd dat het verkeerslawaai in de wijk en met name de Tunnelweg niet toe zou nemen. Niet toevallig kwam pas veel later boven water dat de huizen aan de Tunnelweg niet aan de geluidsnormen voldeden en dit al in 2008 bij de gemeente bekend was! Verzoeken om de snelheid dan maar tot 30 km/uur te beperken werden afgewezen. Betere woning isolatie waar nodig en niet meer in de tuin zitten was de oplossing. Toen kwam het vernietigende rapport van de rekenkamer over de gang van zaken rondom het masterplan. En wat zien we nu? De geschiedenis herhaalt zich. Wederom een plan als fait accompli zonder enige inbreng van de omwonenden. Dat ex-burgemeester Van Schaijk niets met het rapport gedaan heeft, kon verwacht worden. Hijzelf was nl onderdeel van het probleem. Maar van de nieuwe burgemeester mw Miranda de Vries zou verwacht mogen worden dat zij het huis op orde gebracht zou hebben. Helaas is niets minder waar. Er is niets met de aanbevelingen van het rekenkamerrapport gedaan. Afgezien van allerlei neveneffecten van de omzetting van koop- naar sociale huurwoningen mag de omgeving ook nog meebetalen aan de gederfde WOZ inkomsten. Dat het plan absurd is, blijkt ook uit het feit dat er op dit moment op ca 600m straatlengte in totaal 31 woningen staan en er nu op 60m lengte 39 woningen bij komen. Dus is de buurt terecht woest.

A van Mourik

Zwarte kamp 6

Geldermalsen