• gemeente Geldermalsen

Ingezonden: Watersportvereniging

Beste Rob van Veen,

In het Nieuwsblad Geldermalsen van 4 oktober schrijf je dat de watersportvereniging "zomaar" drie ton kan ophoesten, en verbindt daar dan ook nog een gerucht aan dat dit een vorm van subsidiemisbruik zou kunnen zijn. Als voorzitter van de watersportvereniging wil ik daar graag op reageren.

De vereniging heeft in haar bijna 60-jarige bestaan nog nooit een cent subsidie ontvangen, misbruik hiervan in welke vorm dan ookis dus niet aan de orde. Anders dan de andere verenigingen in de gemeente betalen wij als enige een behoorlijke pachtsom terwijl andere verenigingen met pachtsommen van 0,45 euro per jaar wegkomen en wij nu naar 5000 euro gaan?? Er zijn blijkbaar verenigingen en verenigingen.

Onze vereniging heeft door een jarenlange goede wijze van besturen dit geld bijeengespaard om kosten te kunnen betalen waarvoor andere verenigingen wel subsidie ontvangen. Dit is dus geld wat door de leden van de vereniging en door de bezoekers van de haven, is opgebracht.

Dit geld, gereserveerd voor verschillende vernieuwingen en onderhoud binnen de vereniging, kan door de plannen van de gemeente nu worden vrijgemaakt en worden ingezet als tegemoetkoming, vanuit de vereniging naar de gemeente, voor de nieuwe zaken welke als uitvloeisel van dit plan noodzakelijk worden.

Het is hopelijk duidelijk dat de vereniging niet de initiatiefnemer is van dit gehele plan, maar dat dit plan is ontstaan uit de wens van de gemeente om Geldermalsen als dorp met de Linge te verbinden. Onze vereniging ligt echter in de weg en moet wat opschuiven en wij zijn van mening dat die kosten dan ook door de veroorzaker, de gemeente, worden gedragen.

De burger, woonachtig in de gemeente, betaalt dus niets meer dan in het raadsbesluit is aangegeven, de watersportvereniging betaalt, voor zover mogelijk, de meerwaarde van de nieuwe zaken zoals een nieuw gebouw met toiletten en douches, steigers welke moeten worden aangepast , en bestrating welke moet worden veranderd.

De woorden "voor zover mogelijk" houden in dat wij als kleine vereniging, zoals jij al stelde, niet in staat zijn om een groter bedrag op te hoesten. Onze inkomsten moeten worden gereserveerd voor de vele, vaak hoge kosten welke verbonden zijn aan het in stand houden van een haven. Veel mensen gaan ervan uit dat het hebben van een boot inhoudt dat de eigenaar een hoop geld zou hebben. Misschien klopt dat in de omgeving van het IJsselmeer met zijn fraaie zeiljachten, maar niet van toepassing op de, vaak zelf opgeknapte, bootjes in onze haven. Het idee leeft echter en de prijzen van artikelen welke voor de watersport bedoeld zijn, zijn helaas ook op dat denkbeeld gebaseerd. Veel van onze kosten zijn daardoor dan ook hoger dan je zou verwachten.

Omdat de haven nu toch "op de schop gaat" kunnen wij tevens een kleine uitbreiding realiseren met een steiger aan de Linge waaraan gasten met een wat groter schip kunnen afmeren, en een uitbreiding van het aantal staan plaatsen voor campers.

Hierdoor kunnen meer mensen Geldermalsen bezoeken, genieten van de omgeving, en onze middenstanders bezoeken voor het doen van inkopen of een etentje.

Kortom, beste Rob, de vereniging denkt mee met de plannen van de gemeente, stelt aanvullingen en verbeteringen van de plannen voor en betaalt voor de veranderingen van de haven mee uit de reserves die wij in vele jaren hebben opgebouwd voor verbeteringen van de haven in de toekomst. Door de plannen van de gemeente wordt alleen de "toekomst" nu een heel stuk naar voren gehaald.

Daarnaast zal de omgeving van de haven er een stuk op vooruitgaan, wat mij betreft dus een win-win situatie waarvan wij allen hopelijk nog jaren plezier zullen hebben. En wat het bestuur van de haven betreft, iedereen die wel eens wil weten hoe dit alles eruit gaat zien, kom eens langs. Er zit gewoon een bel bij de poort. En Rob, jij bent ook van harte uitgenodigd zodat je een volgende keer geen rare geruchten hoeft op te schrijven.

[Namens het bestuur

Piet Vastenhout

Voorzitter WSV Achter 't Veer