• Fernando Bot

Initiatiefvoorstel tankautospuit

NEERIJNEN In Neerijnen heeft Petra van Kuilenborg (GN) een raadsvoorstel aangekondigd voor het behoud van de tankautospuit in Neerijnen. Eerder had een meerderheid van de raad op aandringen van GN en SGP al aangegeven desnoods zelf de kosten te willen betalen. In Geldermalsen zal LG volgens haar met eenzelfde voorstel komen. De verontwaardiging in beide raden over de houding van de veiligheidsregio in dit dossier is zeer groot.