• Bert Spiertz

Inloopbijeenkomsten dijkversterking Tiel-Waardenburg

VARIK Waterschap Rivierenland, de gemeente Neerijnen en de gemeente Tiel organiseren drie inloopbijeenkomsten over de dijkversterking voor de dijk tussen Tiel en Waardenburg. De plannen voor de voorkeursoplossingen nemen steeds vastere vormen aan. Maar ze zijn nog niet definitief. De bijeenkomsten zijn op woensdag 4 juli, maandag 9 juli en donderdag 12 juli en vinden plaats in Atelier Varik, Keizerstraat 4 in Varik van 16.00-21.00 uur.

De afgelopen jaren heeft het waterschap allerlei wensen opgehaald en gesprekken gevoerd met bewoners en bedrijven. Dit heeft geleid tot diverse kansen die zijn beoordeeld op de technische, maatschappelijk, juridische en financiële haalbaarheid. De haalbare kansen en ideeën zijn met de betreffende gemeente verder uitgewerkt en in het ontwerp meegenomen. Op de inloopavonden willen gemeenten en waterschap de meningen hierover horen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om: een nieuwe fietsverbinding onder de A2 en de spoorlijn; dorpsboulevards bij Neerijnen, Opijnen, Heesselt, Varik en Ophemert; toeristisch brandpunt bij Zennewijnen.

Aan de hand van kaarten laat het waterschap het concept van de voorkeursvariant zien. Er is een keuze gemaakt tussen binnenwaartse of buitenwaartse dijkversterking. Dus versterken aan de landzijde dan wel aan de rivierzijde van de dijk. Ook is het 'basisprofiel' van de nieuwe dijk bekend. Dus hoe hoog en breed de dijk volgens de berekeningen gemiddeld gaat worden.

Woensdag 4 juli: West (Waardenburg, Neerijnen en Opijnen)

Maandag 9 juli: Midden (Varik, Heesselt en overige)

Donderdag 12 juli: Oost (Tiel, Zennewijnen en Ophemert)

Info: www.wsr.nl/Tiel-Waardenburg .