• bestuursleden marijke van den bosch etc. met notaris

    Eigen foto

Integreren, dat doe je samen

GELDERMALSEN Sinds begin 2016 zijn vrijwilligers onder de naam Praktische Hulp Vluchtelingen (PHV) actief. Met spullenhulp, een fietsenproject, het organiseren van activiteiten en het leggen van contacten tussen 'nieuwe' en 'oude' inwoners willen zij de integratie van statushouders bevorderen. Bij Notariskantoor Van den Berg in Buren is door het ondertekenen van de statuten dit burgerinitiatief officieel een stichting geworden onder de naam 'Integreren doe je samen!'

 

Met een Facebookgroep werd door PHV vooral praktische hulp geboden: meehelpen verhuizen, vloeren leggen, regelen van vervoer en dergelijke. Veel mensen boden al snel meubilair aan. Dit werd door vrijwilligers opgehaald en bij statushouders, zowel alleenstaanden als gezinnen, gebracht. Na een oproep in het Nieuwsblad Geldermalsen voor fietsen kwam het fietsenproject goed van de grond en wordt er nu voor iedere nieuwe statushouder voor een goed werkende fiets gezorgd. Statushouders helpen zelf mee bij het rijklaarmaken van deze fietsen. Daarnaast worden ontmoetingsactiviteiten georganiseerd en statushouders gestimuleerd mee te doen aan reeds bestaande activiteiten van lokale organisaties. De sympathie voor het werk van PHV bleek groot. Regelmatig worden bruikbare goederen naar het pand Standby 64 aan de Rijnstraat 64 gebracht. Hier heeft PHV van de gemeente ruimte voor opslag gekregen. Het pand wordt gedeeld met twee andere vrijwilligersgroepen die voor minima actief zijn.

Hoewel de vrijwilligers van PHV liefst een informele werkgroep wilden blijven was het, onder andere richting sponsoren en officiële instanties, toch wenselijk een officiële stichting te worden. Notaris Van den Berg was bereid dit te sponsoren, waarvoor het kersverse bestuur van de stichting hem zeer erkentelijk is. Dankzij de steun van de gemeente Geldermalsen en die van diverse sponsoren en donateurs kunnen de vrijwilligers van PHV statushouders blijvend ondersteunen met 'spullen' en stimuleren tot integratie in de lokale samenleving. ,,Voor statushouders is het leren van de Nederlandse taal een belangrijke voorwaarde om te kunnen integreren'', aldus Marijke van den Bosch uit Tricht, voorzitter van de stichting. ,,Informele contacten met Nederlanders zijn daarbij van groot belang. Integratie lukt volgens ons het beste als zowel statushouders als Nederlanders openstaan voor contact. Vandaar ook de nieuwe naam.'' 

www.praktischehulpvluchtelingengeldermalsen.nl