• ProRail

Inwoner Tricht eist schorsing plan spoorverbreding Tricht

DEN HAAG De Raad van State beslist binnen enkele weken over een verzoek om het plan voor de spoorverbreding bij Geldermalsen voorlopig stil te leggen. Een bewoner van de Lingedijk in Tricht vroeg de Raad dinsdag 3 juli om die blokkade. Hij wil voorkomen dat er nu al grootschalige ingrepen plaatsvinden voordat het project definitief is goedgekeurd. Het gaat hem vooral om de tunnel die wordt aangelegd bij de nu nog gelijkvloerse kruising met de spoorlijn op de Lingedijk. De tunnel vormt een onderdeel van het hele project.

De voorzitter van de Raad probeerde bij de woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur enig uitstel te krijgen van werkzaamheden en de aanvraag van een aantal vereiste vergunningen. Maar daar wilde de woordvoerder niet aan. ,,De trein dendert voort", stelde de bezwaarmaker.

Het ministerie voelt er weinig voor om nu al te gaan vertragen, omdat in april volgend jaar het treinverkeer bij Geldermalsen enige tijd moet worden stilgelegd. Dat is een harde datum en daarom moeten voor die tijd alle voorbereidingen klaar zijn. Maar door die opstelling van het ministerie dreigt nu wel een ingreep door de Raad van State en dan zal de vertraging groter zijn.

De Raad maakt wel een belangenafweging. En daarbij weegt het algemene belang van de spoorverbreding al snel zwaarder dan het belang van de bezwaarmaker. Die zal door de aanleg van de tunnel ruim 20 vierkante meter grond moeten afstaan aan het rijk.

Maar de Raad kan het plan ook schorsen als wordt getwijfeld of het plan wel overeind blijft in de bezwarenprocedure die aan het eind van het jaar wordt behandeld. Die twijfel is er kennelijk, want de raadsvoorzitter kondigde aan dat hoogstwaarschijnlijk advies zal worden gevraagd aan onafhankelijke deskundigen. Bovendien zijn er naast het schorsingsverzoek van de Trichtenaar nog eens 11 bezwaarschriften bij de Raad binnengekomen.

TUNNEL Volgens de bezwaarmaker gaat het hem niet alleen om het kwijtraken van wat grond. Voor hem weegt zwaarder dat het ontwerp van de tunnel niet deugt. Vanwege een wens van de brandweer zou die tunnel een doorrijhoogte van 3.60 meter moeten hebben. Bij een lagere doorrijhoogte verliest de bezwaarmaker geen grond, omdat de tunnel dan ook minder breed kan zijn.

Hij stelt dat het om een wens van de brandweer gaat en niet om een eis. Maar het ministerie heeft dit wel opgevat als een eis en daarom het tunnelontwerp daarop aangepast.

De tunnel is volgens de bezwaarmaker helemaal niet nodig als de Lingelijn vóór Tricht in noordelijke richting afbuigt naar Culemborg. Dan eindigt de Lingelijn niet meer in Geldermalsen, maar ontstaat er wel een rechtstreekse verbinding tussen Utrecht en Dordrecht. Met deze variant is ook een rondweg bij Tricht niet meer nodig. Die is volgens de bezwaarmaker nu wel nodig, omdat de tunnel bij de Lingedijk niet voor alle verkeer geschikt zal zijn. Het ministerie wijst deze variant af als niet realistisch en te duur.