• Ab Donker

Inwoneraantal Geldermalsen licht gestegen

GELDERMALSEN De vergrijzing laat nog even op zich wachten in de gemeente Geldermalsen. Het officiële aantal inwoners per 1 januari 2016 bedroeg volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 26.346. Een jaar later laten de voorlopige cijfers een totaal zien van 26.584.

Verdeeld over de dorpen gaat het om de volgende inwoneraantallen:

Acquoy 561

Beesd 3.436

Buurmalsen 1.080

Deil 2.111

Enspijk 567

Geldermalsen 10.586

Gellicum 325

Meteren 4.130

Rhenoy 793

Rumpt 882

Tricht 2.113

Het aantal mannen en vrouwen is behoorlijk evenwichtig verdeeld, met respectievelijk 13.174 en 13.410.

Het aantal geboorten (249) overtrof het aantal overledenen in 2016 (inclusief elders overleden inwoners): 187.

Verder werden binnen de gemeente Geldermalsen in 2016 89 huwelijken voltrokken en was er sprake van 22 nieuwe geregistreerde partnerschappen.