• Gemeente Lingewaal
  • gemeente Lingewaal
  • gemeente Lingewaal

Inwoners kunnen stemmen op logo nieuwe gemeente West Betuwe

GELDERMALSEN Op 1 januari 2019 is de fusie tussen de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen een feit. De nieuwe gemeente West Betuwe krijgt een nieuw logo. Vanaf dinsdag 8 mei kunnen inwoners van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal bepalen wat het nieuwe logo wordt. Inwoners kunnen kiezen uit twee logo's en hun stem uitbrengen tot en met maandag 21 mei.

Bij een nieuwe gemeente hoort een nieuw logo. Een logo dat past bij de ambities van de toekomstige gemeente West Betuwe. Drie ontwerpbureaus, twee uit de regio en één daarbuiten, deden verschillende voorstellen voor het nieuwe logo. Dit leverde negen ontwerpen op, waaruit de stuurgroep van gemeente West Betuwe in oprichting twee logo's koos. Inwoners kunnen nu stemmen op hun favoriete logo.

Logo 1: Bloem Het eerste logo is een bloem, ontstaan uit het onderscheidende gegeven dat West Betuwe dé bloesemgemeente van Nederland is. Bloesem staat voor vruchtbaarheid, kenmerkend voor de natuur en de economie van deze regio. De hoekige bladen symboliseren vriendelijke zakelijkheid. De drie-eenheid van de samenwerkende gemeenten komt terug in de drie dubbele bladen. In drie kleuren die staan voor de natuurlijke elementen: blauw voor lucht en water, groen voor het land en kersenrood voor het fruit en passie voor onze geboortegrond als een vruchtbaar hart van Nederland. Naast een rood hart zijn een groene W van 'West' en de blauwe B van 'Betuwe' te ontdekken.

Logo 2: Woordmerk Het tweede logo is een kleurrijk woordmerk. Waarbij een grafische uiting van het woord 'West Betuwe' het beeldmerk vormt. Als je aan West Betuwe denkt, denk je aan de vele fruittelers, het landelijke karakter met haar rivierenlandschap van Waal en Linge. Het woord 'West' is daarom opgebouwd uit de vormen en kleuren van kersen, appels, bloesem, bladeren en peren. Het woord 'Betuwe' is opgebouwd uit watergolven en staat voor de twee rivieren en de centrale ligging aan rijks- en spoorwegen. De 'W' en 'E' golven mee met het patroon in de achtergrond.

,,De jeugd vormt de toekomst voor onze nieuwe gemeente. Wij vinden het belangrijk dat ook hun stem meetelt in de keuze voor het nieuwe logo. Daarom mogen kinderen vanaf 4 jaar al stemmen", aldus Mirjam Kersbergen, kwartiermaker van gemeente West Betuwe in oprichting.

STEMMEN Alle inwoners van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal van 4 jaar en ouder kunnen hun stem uitbrengen. Dit kan digitaal via een stemformulier op www.gemeentewestbetuwe.nl, per post via een stembiljet in de lokale huis-aan-huiskranten of via een stemformulier bij de recepties op de drie gemeentehuizen in Geldermalsen, Neerijnen en Asperen. De stemperiode is van dinsdag 8 tot en met maandag 21 mei 2018. Onder alle stemmers, ongeacht keuze voor het logo, worden zes prijzen verloot ter waarde van 25 euro per stuk. Onder de jeugd tot 12 jaar worden vier extra prijzen verloot. De prijswinnaars ontvangen binnen een week na de sluitingsdatum van de logoverkiezing bericht via telefoon of e-mail.

Info: www.gemeentewestbetuwe.nl