• Foto: Ron Bambacht

Jaaravond brandweer Geldermalsen 2014

GELDERMALSEN - De vrijwilligers van de brandweer worden één keer per jaar in het zonnetje gezet. Geldermalsens burgemeester De Vries mocht op deze avond enkele jubilarissen huldigen en meerde diploma's uitreiken. De burgemeester toonde zich in haar toespraak uiterst tevreden over het vele werk dat de brandweer telkens toch maar weer verzet. Clustercommandant Ivan van Hemert blikte in zijn toespraak eerst terug op de vele uitrukken en activiteiten van zijn brandweer. Tot begin november werd de brandweer 301 keer gealarmeerd. 144 keer betrof dit een brandmelding, 85 keer hulpverlening, 11 keer AED en 61 keer rukte men uit voor regionale bijstand. Van Hemert stond erbij stil dat hij 20 jaar geleden als commandant begon in Neerijnen en Geldermalsen en later kwam daar Lingewaal nog bij. Toen betrof het 8 brandweerposten die allen sterk intern waren georganiseerd. ,,Onder de naam Brandweer GNL groeiden we uit naar een sterk cluster." Dat er geen barrières meer zijn zoals vroeger, werd onderschreven door Groepschef Geldermalsen, Jan van Zee en zijn Beesdse collega Gerrit van Ginkel. Met een ludieke actie stonden zij erbij stil dat onlangs de brandweerwagen van Beesd werd omgeruild met een van Geldermalsen. Vervolgens reikte burgemeester De Vries de diploma's uit en verrichte de officiële handelingen. Diploma: Manschap A: de heer L.A. van Oossanen. Pompbediener: A.J.M. van Alphen en M.H. van Voorden. Instructeur: P.C. van de Voorde, A. de Bruin, H.N. Meijer, J.A. Vermeulen, H.W. Vinken, M.L. van Wijlen.Jubilaris 12½ jaar: G.C.P. Schaap uit Beesd en 20 jaar J.A.M. Jonkers uit GeldermalsenTot slot nam de brandweer afscheid van J.P.J.M. van Beurden uit Buurmalsen. Maar liefst 38 jaar heeft hij zich met volle overgave ingezet voor de brandweer. Tijdens die periode was Van Beurden ook nog 10 jaar groepscommandant van de brandweer Geldermalsen. Toen hij daarmee in 2007 stopte ontving hij een Koninklijke onderscheiding voor zijn grote staat van dienst.