Jaaravond Brandweer Geldermalsen

GELDERMALSEN Dde traditionele jaaravond van Brandweer Geldermalsen en Beesd waarbij de vrijwilligers van de brandweer in het zonnetje worden gezet vond plaats op vrijdag 20 november. Teamleider Ad van Wingerden vermeldde in zijn toespraak dat 2015 een jaar is geweest waarbij er iets minder is uitgerukt dan in voorgaande jaren; namelijk tot nu toe 276 uitrukken. Opvallend dit jaar is het grote aantal hulp- en dienstverleningen: 102 stuks, voor brand 98 keer, 14 keer voor een AED-inzet en 49 keer werd er assistentie verleend binnen de regio.

Burgmeester De Vries mocht op deze avond weer meerdere diploma's uitreiken en jubilarissen huldigen. De burgemeester toonde zich in haar toespraak uiterst tevreden over het vele werk dat de brandweer telkens maar weer verzet. Diploma's zijn er behaald door Mark van Alphen en Mari van Voorden chauffeur, Michel van Alphen, Bas van den Bosch en Edwin van den Broek: Manschap A, Ron Bambacht, John Koenen en Jasper Middelkoop: Instructeur.

Jubilarissen waren Jurgen Versteegh, René Willemse, Peter van Reeuwijk en Arie de Bruin: 12,5 jaar, Henk Spronk: 30 jaar en Herman Bertels: 35 jaar.

Tot slot werd er na een dienstverband van 35 jaar afscheid genomen van Herman Bertels. In zijn loopbaan heeft Herman veel opleidingen gevolgd en zich op meerdere gebieden gespecialiseerd. Hierdoor heeft hij altijd een plaats binnen het korps gehad als coach voor de jonge nieuwe collega's die hij de fijne kneepjes van het brandweervak leerde. Burgmeester De Vries overhandigde hem de afscheidsoorkonde en speldde hem de afscheidsmedaille op.