• Sophie van Hogendorp
  • Niko Wiendels (l) reikt de Jomandabokaal uit aan Jan de Geus

    Louis van Oort
  • Walter Post spreekt de raad toe voor de uitreiking van de Jomandabokaal

    Louis van Oort
  • Sophie van Hogendorp
  • Sophie van Hogendorp
  • Sophie van Hogendorp
  • Sophie van Hogendorp

Jan de Geus wint Jomandabokaal

GELDERMALSEN Jan de Geus, fractievoorzitter van D66 Geldermalsen, is winnaar geworden van de Jomandabokaal. Deze prijs van de lokale pers voor de beste voorspelling of voorspeller in de Geldermalsense politiek wordt traditioneel uitgereikt rond de Begrotingsraad in november, die deze keer werd gehouden op donderdag 12 november.

Het was de vijfde editie van de Jomandabokaal, die inmiddels het karakter heeft gekregen van een verkiezing van de beste lokale politicus. Aan de uitreiking gaat altijd een speech vooraf van raadsverslaggever Walter Post, die op ludieke wijze raadsfracties en individuele politici knipt en scheert. Of zoals D66-politica Ashley Karsemeijer het op Twitter stelde: ''De toespraak van @Raadsverslaggev is een soort voortgangsgesprek voor de raadsleden van Geldermalsen." En daarbij kwam De Geus dus glansrijk als beste uit de bus. Post overlaadde hem met lof, waarna hij de hemelsblauwe bokaal - vergezeld van een fles goede wijn - overhandigd kreeg door wethouder Niko Wiendels, de vorige winnaar.

Eerdere winnaars waren Joop Doeland, Ronald van Meygaarden en Co van Leeuwen.

Dit zei Walter Post in zijn speech over de winnaar: ,,Waar het de jury dus om gaat, is dit jaar iemand aan te wijzen als winnaar van de bokaal die alert reageert, een zelfstandig geformuleerde mening naar voren brengt, slim de discussie kan samenvatten en proces van beleid kan onderscheiden. Want dat is moeilijk voor deze raad. Al te vaak worden beide aspecten van bestuur verward, waarna in het verleden snel werd geroepen om onderzoek, deelbesluiten en er middels afspraken tijd werd gekocht zodat kon worden besloten op het moment dat stof weer is neergedaald. We zoeken een politiek dier kortom, een raadslid dat weet wanneer in te houden of voluit te gaan, die de kracht kent van retoriek, maar mildheid toont wanneer de politieke realiteit ermee is gediend bestuurscrises te voorkomen. Een raadslid dus dat zijn collega's toont dat gemeentebestuur een proces is, geen kwestie van individueel of bij gelegenheid punten scoren. En die met visie en vooruitziend kan praten over wat hij denkt dat goed is voor de dorpen, op basis van zijn politieke uitgangspunten. Die zijn mening tevoren weegt en welbespraakt is en die zijn onnavolgbare filosoferen van afgelopen jaren gelukkig heeft afgeworpen en ingeruild voor aardsere redenaties. Een raadslid bovendien dat ervoor zorgt dat zijn steunfractie klaar staat om het stokje ooit over te nemen door hen te coachen en stimuleren. Daarom is het ons een genoegen de Jomandabokaal 2015 te kunnen uitreiken aan een prima raadslid en aimabel mens bovendien: Jan de Geus van D66 Geldermalsen.''