Jeugdfonds Sport & Cultuur in de gemeente West Betuwe

GELDERMALSEN Ieder kind moet kunnen sporten of aan cultuur kunnen doen. Maar lang niet alle kinderen hebben gelijke kansen. Dat kan aan van alles liggen, maar nooit aan de kinderen zelf. Als het over sport en cultuur gaat, geeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFSC) juist die kinderen een extra kans. Een kans die ze anders niet zouden krijgen, omdat bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging niet kan worden betaald. Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben, kunnen gebruik maken van financiële ondersteuning door het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland.

Ouders/verzorgers kunnen echter niet zelf een aanvraag indienen. Kinderen kunnen worden aangemeld door een intermediair. Een intermediair is iemand die op professionele wijze betrokken is bij de opvoeding van uw kind, bijvoorbeeld een leerkracht op school. De sportbijdrage van het JFSC bestaat uit een vergoeding voor het sportlidmaatschap (en daarnaast eventueel de aanschaf van sportartikelen) tot maximaal € 225,- per jaar per kind. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het behalen van zwemdiploma A, hiervoor gelden op dit moment nog verschillende voorwaarden per gemeente. Voor cultuur geldt een maximale bijdrage van € 425,- per jaar. Jaarlijks wordt opnieuw bekeken of het kind voor een nieuwe bijdrage in aanmerking komt.

Info: Welzijn West Betuwe 0345-573688 Stijn Brokx, www.jeugdfondssportencultuur.nl/gelderland