• Sportfonds Geldermalsen
  • Sportfonds Geldermalsen

Jeugdfondsen geeft kinderen mogelijkheid deelname sport- en cultuuractiviteiten

GELDERMALSEN De gemeente Geldermalsen biedt kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen de mogelijkheid om deel te nemen aan sport- en cultuuractiviteiten. Donderdag 6 april ondertekenden wethouder Ton van Maanen en bestuurslid Ton Bavink van de stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Gelderland hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Met deze ondertekening gaat het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdzwemfonds in de gemeente Geldermalsen officieel van start.

De overeenkomst geldt voor 4 jaar. Naar verwachting gaan jaarlijks 130 kinderen gebruik maken van deze regelingen. De gemeente en de stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Gelderland willen dat alle kinderen actief aan sport of kunst en cultuur moeten kunnen doen. De financiële positie van ouders/verzorgers mag geen belemmering zijn. Met een bijdrage uit het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds kan bijvoorbeeld contributie voor een vereniging, muziekles, sportkleding en andere materialen worden betaald. Het Jeugdzwemfonds stelt geld beschikbaar voor zwemles aan kinderen van 6 tot 18 jaar die hun zwemdiploma A willen halen.

Aanvragen

Ouders, kinderen en verenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan worden door professionals uit het onderwijs, hulpverlening en de gezondheidszorg; zij zijn de zogenaamde intermediairs. Per kind zijn de volgende bedragen beschikbaar: voor sport maximaal € 225,- per jaar, voor zwemles diploma A maximaal € 565,- per jaar en voor cultuur maximaal € 425,- per jaar. Een aanvraag voor zowel sport als cultuur is niet mogelijk, een aanvraag voor meerdere kinderen uit één gezin wel.

Lokaal aanspreekpunt

In gemeente Geldermalsen kunnen ouders terecht bij Femke Broeders van WelzijnGeldermalsen, het lokale aanspreekpunt voor informatie over de Jeugdfondsen en over de intermediairs in de gemeente. Femke Broeders is te bereiken via mail fbroeders@welzijngeldermalsen.nl of telefoonnummer 0345-820968.

De Rabobank Foundation ondersteunt de missie van het Jeugdcultuurfonds -het helpen van kinderen uit kansarme gezinnen die graag op muziek- of dansles gaan en draagt voor de start van het Jeugdcultuurfonds €2.500 bij. Monique Nitschelm en Hans van Zuijdam van Rabobank West Betuwe overhandigden namens Rabobank Foundation een cheque met dit bedrag. Zo geeft de Rabobank Foundation gestalte aan haar eigen opdracht: kansarme mensen in groepsverband toegang biedt tot kansrijke netwerken. Door deel te nemen aan bijv. muziek- of dansles krijgen kinderen en jongeren nieuwe en positieve ervaringen en groeit het zelfvertrouwen. Het verbreedt hun horizon. Door deze creatieve vermogens van kinderen te stimuleren hebben ze in hun latere leven meer kansen.

Info: www.jeugdsportfonds.nl en www.jeugdcultuurfonds.nl

Foto: links wethouder Ton van Maanen en rechtst bestuurslid Ton Bavinkk.