• Wethouder Ton van Maanen

    Gemeente Geldermalsen

Jeugdfondsen in Geldermalsen van start

GELDERMALSEN Wethouder Ton van Maanen en bestuurslid Ton Bavink van de stichting Jeugdsportfonds Gelderland ondertekenden op donderdag 6 april een samenwerkingsovereenkomst. Met deze ondertekening gaat het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdzwemfonds in de gemeente Geldermalsen officieel van start.

Sporten, dansen, zwemmen. Meedoen in het verenigingsleven bevordert de fysieke en mentale ontwikkeling bij kinderen en brengt spelenderwijs een gevoel voor discipline bij. Gemeente Geldermalsen en de Gelderse sportfederatie creëren met het Jeugdsportfonds, het Jeugdzwemfonds en het Jeugdcultuurfonds kansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een vereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en/of benodigde attributen. De gemeente stelt jaarlijks een structureel bedrag ter beschikking.

Ouders, kinderen en verenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan worden door professionals uit het onderwijs, hulpverlening en de gezondheidszorg; zij zijn de zogenaamde intermediairs.

STARTBIJEENKOMST Tijdens de startbijeenkomst op 6 april wordt officieel de samenwerkingsovereenkomst getekend. Na de officiële handelingen, is er een presentatie over de werkwijze van de fondsen. Organisaties die intermediair zijn of intermediair kunnen worden, zijn uitgenodigd.

De bijeenkomst duurt van 16.00 tot 17.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van gemeente Geldermalsen (Kuipershof 2, Geldermalsen). Alle professionele organisaties die werken met kinderen zijn van harte uitgenodigd, evenals verenigingen met jeugdleden.

In gemeente Geldermalsen kunnen ouders terecht bij Femke Broeders van WelzijnGeldermalsen, het lokale aanspreekpunt voor informatie over de Jeugdfondsen en over de intermediairs in de gemeente. Femke Broeders is te bereiken via mail fbroeders@welzijngeldermalsen.nl of telefoonnummer 0345-820968.

RABOBANK FOUNDATION De Rabobank Foundation ondersteunt de missie van het Jeugdcultuurfonds -het helpen van kinderen uit kansarme gezinnen die graag op muziek- of dansles gaan- en draagt voor de start van het Jeugdcultuurfonds €2.500 bij. Zo geeft de Rabobank Foundation gestalte aan haar eigen opdracht: kansarme mensen in groepsverband toegang biedt tot kansrijke netwerken. Door deel te nemen aan bijv. muziek- of dansles krijgen kinderen en jongeren nieuwe en positieve ervaringen en groeit het zelfvertrouwen. Het verbreedt hun horizon. Door deze creatieve vermogens van kinderen te stimuleren hebben ze in hun latere leven meer kansen.

Kijk voor meer algemene informatie op www.jeugdsportfonds.nl.