Jeugdsportfonds maakt sporten toegankelijk

NEERIJNEN In de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen is sinds enkele jaren een lokaal Jeugdsportfonds actief. Het Jeugdsportfonds maakt het mogelijk dat ook kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen sporten bij een vereniging.

Het Jeugdsportfonds stelt zich ten doel om snel, effectief en op laagdrempelige wijze kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om te gaan sporten. Dit is mogelijk door een structureel bedrag van het Jeugdsportfonds ter beschikking te stellen voor contributie bij een vereniging en sportkleding en/of -materialen.

AANVRAGEN Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds, maar kunnen wel een intermediair benaderen als zij verwachten dat hun kinderen in aanmerking komen voor het Jeugdsportfonds. Voorbeelden van intermediairs die een aanvraag kunnen indienen zijn: een leerkracht van school, een gezinsvoogd, de (school)arts, een jeugdwerker of een (jeugd)hulpverlener.

LOKAAL AANSPREEKPUNT

In Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen kunnen ouders terecht bij Femke Broeders-van Werkhooven, het lokale aanspreekpunt voor informatie over het Jeugdsportfonds. Zij is te bereiken via mail fbroeders@welzijngeldermalsen.nl of telefoonnummer 06-18973043.

MEER INFORMATIE

Interesse om intermediair te worden of meer weten over het Jeugdsportfonds Gelderland? Neem dan contact op of kijk voor meer algemene informatie op www.jeugdsportfonds.nl.