Jeugdsportfonds in Neerijnen van start

NEERIJNEN Wethouder Jaap Andriesse van de gemeente Neerijnen en bestuurslid Rita Weeda van de stichting Jeugdsportfonds Gelderland ondertekenen 11 februari een samenwerkingsovereenkomst. Met deze ondertekening gaat het Jeugdsportfonds in de gemeente Neerijnen officieel van start. Namens de Rabobank Foundation, sponsor van dit project, is Ellen Otte aanwezig.

Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en/of benodigde sportattributen. Sporten bevordert de fysieke en mentale ontwikkeling en brengt spelenderwijs een gevoel voor discipline bij. De gemeente stelt jaarlijks een structureel bedrag ter beschikking voor contributie bij een vereniging of voor sportkleding en -materialen.

Startbijeenkomst

Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan worden door professionals uit het onderwijs, hulpverlening en de gezondheidszorg; zij zijn de zogenaamde intermediairs van het Jeugdsportfonds. Na de officiële handelingen, wordt een presentatie gegeven over de werkwijze van het Jeugdsportfonds waarvoor organisaties zijn uitgenodigd die intermediair kunnen worden. De gehele bijeenkomst duurt van 15.00 tot 17.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het

gemeentehuis Neerijnen. Alle professionele organisaties die werken met kinderen zijn uitgenodigd, evenals sportverenigingen met jeugdleden.

Het programma:

15:00 tot 16:00 uur Voorlichting intermediairs, organisaties en sportverenigingen

16:00 tot 17:00 uur Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Rabofoundation

Lokaal draagvlak is zeer belangrijk voor het succes van het Jeugdsportfonds. De steun van gemeenten en bedrijven is onmisbaar. De Rabobank Foundation, het landelijke maatschappelijke fonds van alle Rabobanken ondersteunt de missie van het Jeugdsportfonds om in 3 jaar tijd meer gemeenten aan te laten sluiten bij het Jeugdsportfonds. Hiervoor heeft de Rabobank Foundation € 375.000,- beschikbaar gesteld. Met dit geld krijgt het Jeugdsportfonds de mogelijkheid om in en samen met een gemeente een nieuw

fonds te starten en daarmee kinderen een sportkans te bieden.