Joke van Vrouwerff lekte geheime informatie

GELDERMALSEN Joke van Vrouwerff (Leefbaar Geldermalsen) heeft in de raadsvergadering van vanavond laten weten dat zij onbewust geheime informatie gelekt heeft. ,,Het spijt me zeer dat ik dit moet melden.''

door Sophie van Hogendorp

@sophiehogendorp

In april verscheen op de nieuwssite www.grootgeldermalsen.nl een artikel waarin uitgebreid de meerkosten van MFC De Pluk worden toegelicht. Deze meerkosten waren echter besproken in een besloten raadsvergadering mochten dus niet bekend worden. Van Vrouwerff: ,,Als raadsfractie hebben we iedere maand een overleg met onze steunfractie. Deze steunfractie bestaat uit onze commissieleden en uit burgerlid John Tapperwijn. Omdat de stukken vanuit de griffie niet altijd naar onze commissieleden gestuurd worden, mail ik deze door. Dat heb ik ook gedaan met het stuk over de meerkosten van het MFC. Ik zag daar geen kwaad in, deze stukken waren ook naar commissieleden van andere partijen gestuurd. Op deze stukken zat een embargo, wat betekent dat ze niet bekend mogen worden. Dat heb ik er ook duidelijk bij gezegd.'' Per ongeluk mailde ze deze informatie ook naar burgerlid John Tapperwijn, eigenaar van denieuwssite groot Geldermalsen. Van Vrouwerff: ,,Het is jammer dat een zogenaamde journalist, die moet weten wat de term embargo betekent, deze informatie toch publiceert. Natuurlijk vinden we als Leefbaar Geldermalsen dat we onze burgers moeten informeren, maar stukken die geheim zijn, moeten geheim blijven. Daar zijn afspraken over gemaakt en daar willen we ons aan houden.''

 

Collega-raadsleden lieten weten respect te hebben voor de manier waarop Van Vrouwerff deze kwestie met de rest van de gemeenteraad deelde. Hettie Markenhof (Dorpsbelangen): ,,Een foutje is zo gemaakt en dit voorbeeld laat zien dat we allemaal alert moeten zijn om dit te voorkomen.''