• Kerk Rhenoy

Jubileum Nieuwjaarsviering in Rhenoy

RHENOY Op zondag 7 januari luiden de Protestantse gemeenschap van Rhenoy/Gellicum en de RK-gemeenschap van Rhenoy/Gellicum/Acquoy voor de 25ste keer gezamenlijk het nieuwe jaar in. Om 10.00 uur is er een gezamenlijke viering in de Protestantse kerk in Rhenoy.

De basis voor deze traditie is gelegd op zondag 2 januari 1994 met een oecumenische nieuwjaarsdienst waarin Ds. Van Hell en Pastor F. de Bruyn voorgingen. Sindsdien is deze jaarlijks georganiseerd en is men dus inmiddels toe aan de 25ste editie.

Na de viering start rond 11.00 uur de nieuwjaarsreceptie in De Betuwepoort, ook in Rhenoy. Deze wordt mede georganiseerd door de Vereniging Dorpsbelangen en de Stichting Opwaarts. Aan het begin van het nieuwe jaar is daar gelegenheid voor alle dorpelingen uit Rhenoy, Gellicum en Acquoy om elkaar te ontmoeten. Uiteraard zijn ook niet-dorpsgenoten die zich met deze dorpen verbonden voelen welkom.