• cpob

Jubileum plusklas CPOB

GELDERMALSEN CPOB plusklas bestaat 10 jaar. Het begon met een uurtje per week maar voor het CPOB is er al jarenlang een ochtendvullend programma voor excellente leerlingen.

Het begon met een klein groepje kinderen van de Oranje Nassauschool in Culemborg dat een paar uurtjes per week een extra opdracht kreeg tijdens de schoolweek. Het bleek voor snel lerende kinderen een heel goed initiatief.

Het uurtje groeide uit tot een ochtend plusklas voor alle CPOB-scholen van Culemborg. Vanwege het succes in Culemborg werd besloten om ook in Tiel en Geldermalsen te starten met een plusklas.

In de beginjaren stonden voornamelijk de projecten centraal. Langzamerhand werd de ochtend aangevuld met een rekenopdracht, een taalopdracht en een reflectie-opdracht. Nu in 2017 is CPOB trots op het feit dat ze veel excellente leerlingen een goed lesprogramma kunnen bieden. Hogere orde denkvragen, pittige rekenopdrachten, filosofische gesprekken en inzicht in eigen leergedrag. Hiermee krijgen excellente kinderen een goede aanvulling op hun basisschoolprogramma. Snel kunnen leren is een talent. Daarmee is niet gezegd dat het leren vanzelf gaat. Inzet is daarom een groot aandachtspunt in al onze plusklassen.

Deze week vieren ze het 10 jarig jubileum. Al 10 jaar investeert de stichting CPOB in een lesprogramma voor meer-en hoogbegaafde kinderen. Al 10 jaar lang hebben veel kinderen passend onderwijs gekregen. Dat gaan ze vieren. De kinderen van de plusklassen hebben voor alle scholen van de stichting CPOB een feestelijk pakket gemaakt met twee filosofieboeken. Een boek voor de jongere kinderen en een boek voor de wat oudere kinderen. Filosofie staat op het lesprogramma van de plusklas. Met deze boeken wil CPOB ook andere kinderen plezier laten beleven met filosofie.

CPOB, Best Bijzonder: al jarenlang aandacht voor excellent en ieder ander talent.