• Tanja Moody

Juridisch Café over echtscheiding

CULEMBORG Vanaf mei houdt Bibliotheek Rivierenland elke eerste woensdag van de maand een Juridisch Café. Tijdens deze informatieavonden worden juridische onderwerpen behandeld waar iedereen wel eens mee te maken krijgt maar waarvan men niet goed weet welke mogelijkheden voor handen zijn. Het Juridisch Café Culemborg is een initiatief van scheidingsbemiddelaar Jocelyn Weimar en advocate Albertine Veen-Brom. „De lezingen passen goed in de functie van Bibliotheek Rivierenland als informatieverstrekker. Ze zijn interessant voor mensen die op zoek zijn naar informatie via de bibliotheek of internet en die zich op een persoonlijke manier op de hoogte willen stellen."

Elke maand wordt een specifiek onderwerp besproken, zoals problemen op het werk of in de privésfeer, (echt)scheiding en de verdeling, de positie van kinderen en grootouders na een scheiding, erfrecht, burenruzies of andere conflicten met juridische consequenties. In de afgelopen periode lag de nadruk op de gewijzigde wet WWZ en de gevolgen ervan bij ontslag. In september staan familieadvocaten stil bij de 'Dag van de Scheiding'. Ook het Juridisch Café grijpt deze reden aan om twee avonden rondom dit thema te organiseren.

ECHTSCHEIDING Op woensdag 5 augustus om 19.30 uur houdt Jocelyn Weimar, schrijfster van een serie boeken over (echt)scheidingen, een presentatie over 'Navigeren via de vier routes die horen bij het uit elkaar gaan'. In september komen praktische zaken aan bod waarbij ook het gevoelige punt 'alimentatie' erbij wordt gehaald. Albertine Veen-Brom vertelt: „Echtscheiding is een beladen onderwerp. Dat maakt het lastig om in een openbare ruimte langs te komen. Ik vind het knap als mensen dat dan tòch durven. Deze locatie geeft zoveel geborgenheid dat mensen het aandurven om persoonlijke vragen te stellen. Ook als je er zijdelings bij bent betrokken is het interessant om eens te komen luisteren."

PROGRAMMA Volgens de bemiddelaar heeft elk conflict een grote emotionele impact op iemands leven. „Het heikele punt is dat mensen zich vaak niet gehoord voelen. Als daar nu eens meer aandacht aan wordt gegeven! Niemand wil met een conflict blijven zitten. Dat kost energie, dat vreet aan je. Luisteren naar elkaar is een belangrijk item bij conflicthantering." Na de twee sessies over echtscheiding en de gevolgen ervan is het thema in oktober 'conflicten' (bijvoorbeeld burenruzies of op school). In november wordt teruggekeken naar de invoering van de WWZ.

De toegang tot het Juridisch Café is gratis. Binnenkort start het Juridisch Café ook in Geldermalsen en Tiel.

Op de foto: Albertine Veen-Brom (l) en Jocelyn Weimar heten iedereen welkom tijdens het Juridisch Café