• Raad West Betuwe vergadert over voorlopige APV

    Wim Timmermans

Juridisch debat met felle discussies over voorlopige APV

GELDERMALSEN West Betuwe heeft een tijdelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Die kwam tot stand na een lange chaotische raadsvergadering op dinsdagavond.

door Wim Timmermans

Negen amendementen en vier moties. Dat was de score bij de behandeling van de voorlopige APV door de raad van West Betuwe.

De APV was gebaseerd op de APV's van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. Die waren vorig jaar naast elkaar gelegd in het zogenaamde West Betuwe Beraad, een overleg waarin raadsleden van de drie gemeenten zaten. Burgemeester Harry Keereweer: „Als twee APV's een bepaalde regel hadden en één had hem niet of had een andere, dan werd de tekst van die twee overgenomen. Als er over een onderwerp niets geregeld was, werd een algemene landelijke modelverordening gevolgd."

Het leidde tot een voorstel van een voorlopige APV. Met daarin onder andere tot het terugdraaien van de vrije sluitingstijden voor horeca in het vroegere Geldermalsen. Maar ook het stoken van snoeihout werd vergunningplichtig. En carbid schieten mocht niet meer.

WIJZIGINGSVOORSTELLEN De raad van West Betuwe kwam met een groot aantal wijzigingsvoorstellen. Over evenementen, muziek op terrassen en horecasluitingstijden. Over concurrentie tussen horeca en dorpshuizen; volgens Petra van Kuilenburg (LLB) „de woonkamers van onze dorpen". En over uiteenlopende zaken en belangen als carbid schieten, knalapparaten in de fruitteelt, stoken van snoeihout en collectes op feestdagen.

Er was soms geen touw aan vast te knopen. Zeker niet met de wetenschap dat het om een voorlopige APV ging. Nog dit jaar wordt samen met inwoners en bedrijven een nieuwe en definitieve APV opgesteld.

Harry Keereweer hield een strikt juridisch betoog. Hij fileerde stuk voor stuk de amendementen en moties en raadde de meeste af. „Als u het zo formuleert, komt het er voortaan op neer dat het hele jaar door carbid geschoten mag worden." „Je kunt niet zomaar een evenement een vergunning voor vijf jaar geven." Het maakte de verwarring alleen maar compleet. En de hakken gingen in het zand.  

FELLE DISCUSSIE Hoogtepunt was een felle discussie over een breed gedragen voorstel over het stoken van snoeihout in de fruitteelt. Keereweer: „U kunt in de APV opnemen dat fruittelers kunnen volstaan met een melding. Maar daar schiet de fruitteler niks mee op. Een melding is binnen de Wet Milieubeheer niet mogelijk." Gerard Kievit (SGP) bestreed dat. Daarop nuanceerde Keereweer zijn eerdere opmerking: „Dan is er nog geen ontheffing op de wet Milieubeheer." Maar Kievit had het gegoogeld: „U heeft de bevoegdheid om ook in de wet Milieubeheer ontheffing te verlenen." Waarop Keereweer stelde dat het nu over de APV ging. Kievit reageerde „We vragen u om dan ook die ontheffing voor de wet Milieubeheer te regelen." Toen bond Keereweer in. Met een afgemeten „Dat zou kunnen."

Na twee-en-een-half uur was het resultaat dat vrijwel alle amendementen en moties werden aangenomen. Waaronder de vrije sluitingstijden en het stoken. Het voorstel voor het carbid schieten haalde het niet.

De APV is nu met een groot aantal wijzigingen vastgesteld. In maart wordt begonnen met het opstellen van een definitieve APV. Wellicht halen VWB, LLB en SGP dan alsnog het traditionele carbid schieten binnen.