• Wim Timmermans

Kan de Avri goedkoper?

GELDERMALSEN De gemeenteraad van West Betuwe heeft het college gevraagd te onderzoeken of het ophalen van huisvuil door andere organisaties dan de Avri goedkoper kan.

door Wim Timmermans

De gemeenteraad is tevreden over de begroting van de Avri. Maar de raad wil dat het basistarief de komende jaren niet stijgt. Burgers moeten worden beloond als ze hun afval goed scheiden. Inzameling van oud papier is daarbij een heikel punt. Zo'n twintig West Betuwse verenigingen en kerken werken daaraan mee. Het levert ze belangrijke inkomsten op. De raad wil van de Avri inzicht in kosten en opbrengsten van de inzameling, inclusief financieel gelijkwaardige alternatieven om de inkomsten van de verenigingen eventueel te compenseren. Dat staat in de zienswijze van de raad op de begroting van de Avri.

FELLE KRITIEK Maar raadsleden gebruikten de behandeling van de begroting vooral om forse kritiek te leveren op de Avri. Petra van Kuilenburg (LLB): „De Avri is een hoofdpijndossier geworden." Jos Rietbergen was „buitengewoon teleurgesteld over de arrogantie van de Avri. Is het niet handiger om eens te kijken of we de Avri kunnen overdoen aan een commerciële partij? Er is er één die mij heeft aangegeven dat alles veertig procent goedkoper kan."

TEGENGAS Nuances kwamen van Jos van Maanen (SGP): „De Avri schiet met slechte communicatie zijn doel voorbij, echt voorbij. Maar ik ben ook blij dat het vuil elke keer netjes wordt opgehaald, dat er toegankelijke milieustraten zijn en dat er goed materieel rondrijdt." Ook Fred Temminck (CU) was zich terdege bewust van de boze reacties vanuit de samenleving, maar „goed scheiden verdient onze steun." Hij brak een lans voor de verenigingen: „De Avri moet wel bedenken dat er verenigingen zijn die dit al deden jaren voordat de Avri ooit het daglicht zag."

CAFETARIAMODEL Wethouder Govert van Bezooijen (CU) vertegenwoordigt West Betuwe in het Algemeen Bestuur van de Avri. Hij erkende ruiterlijk dat er ontzettend veel niet goed gegaan is op het gebied van budgettering, kostenoverschrijdingen, communicatie en oud papier. „Dat onderkent het bestuur en er wordt hard aan verbetering gewerkt." Hij meldde ook dat er nu onder hoge druk wordt gewerkt „aan een cafetariamodel met een basispakket en pluspaketten. Gemeenten kunnen veel meer gaan bepalen welke diensten ze van de Avri afnemen."

Er volgde een lange schorsing. Daarna kwam de raad met twee urgente wensen. Bij monde van Jos Rietbergen verzocht de raad het college informatie aan te leveren over de kosten van de Avri in vergelijking met andere aanbieders. Elders kan het immers op een of andere manier veel goedkoper. Jos van Maanen wilde dat het komende half jaar op de milieustraten aparte containers worden neergezet waar incontinentiemateriaal gratis kan worden afgeleverd. Met beide verzoeken gaat het college aan de slag.