• Karen Coesmans

    Gemeente West Betuwe

Karen Coesmans wordt gemeentesecretaris West Betuwe

GELDERMALSEN Karen Coesmans wordt de eerste gemeentesecretaris en algemeen directeur van de nieuwe gemeente West Betuwe. De Stuurgroep West Betuwe heeft haar benoemd als beoogd gemeentesecretaris. Het nieuwe college van West Betuwe bekrachtigt deze benoeming in de eerste collegevergadering. Karen Coesmans is op dit moment nog directeur en loco-gemeentesecretaris bij de gemeente Gooise Meren. Zij start op 1 januari 2019 in West Betuwe. De eerste periode liggen haar prioriteiten bij het nieuwe college van burgemeester en wethouders en bij het verder bouwen aan de organisatie.

Karen Coesmans heeft ruime ervaring met bestuurlijke samenwerking en met organisatieontwikkeling van gemeentelijke organisaties. Als directeur bij de fusiegemeente Gooise Meren, heeft ze meegebouwd aan de nieuwe organisatie die ontstond door de fusie. Ze werkte hier onder andere aan de thema's economie, duurzaamheid, positionering in de regio, en wijk- en kerngericht werken. Ondernemers en bewoners werden nauw betrokken bij de visievorming voor de nieuwe gemeente. In het verleden was zij onder meer kwartiermaker bij de ambtelijke fusie van de gemeenten Oudewater en Woerden.

,,West Betuwe wil een organisatie zijn die dichtbij de samenleving staat. Daarbij passen nieuwe vormen van samenwerken met inwoners, bedrijven, verenigingen en bestuur. Dat is een mooie uitdaging voor de komende tijd! Ik vind het een hele eer om hier als eerste gemeentesecretaris van West Betuwe samen aan te mogen bouwen", aldus Coesmans.