Kick-off Grote DigiTaalStrijd Rivierenland

GELDERMALSEN Tijdens een speciaal zakenontbijt op 17 november van 7.30 tot 9.30 uur in MFC De Pluk in Geldermalsen vindt de kick-off van een nieuw evenement in de regio plaats: de Grote DigiTaalStrijd Rivierenland. Een battle voor bedrijfsleven, organisaties en burgers, waarmee de Bibliotheek aandacht en fondsen wil genereren om laaggeletterdheid terug te dringen en digitale vaardigheden te bevorderen.

De Grote DigiTaalStrijd is een evenement met lokale voorrondes in 11 gemeentes, op 4 september 2017, en een regionale grande finale in november 2017. Waar een groot dictee der Nederlandse taal een beroep doet op de taalvaardigheden, gaat de DigiTaalstrijd een stap verder: deelnemers kunnen ook laten zien hoe het staat met hun digitale vaardigheden en mediawijsheid.

Bibliotheek Rivierenland heeft ondernemers van businessclub Betuwe in Zaken uitgenodigd voor een themaontbijt op 17 november. De Bibliotheek informeert het zakenleven die ochtend over het probleem dat laaggeletterdheid en digitale ongeletterdheid in de regio vormt. De lancering van de Grote DigiTaalStrijd is daarbij een oproep aan het bedrijfsleven om samen de wapens op te pakken en het probleem in de regio te bestrijden. Om te helpen deze boodschap over te brengen bij een zo groot mogelijk publiek, heeft Bibliotheek Rivierenland een aantal ambassadeurs aan zich kunnen verbinden.

Voorafgaand aan het ontbijt presenteert Gaby Lafeber vier ambassadeurs die zich allen betrokken voelen bij het Bibliotheekwerk en een voorbeeldrol in de regionale samenleving bekleden. Zij gaan zich ook inzetten om de Grote DigiTaalStrijd tot een succes te maken.

Belangstellenden die tijdens de battle hun taal- en digitaalvaardigheden willen toetsen, kunnen zich vanaf januari als team van 3 personen inschrijven voor de battle op 4 september in hun eigen gemeente. De winnaars van de gemeentelijke voorrondes zullen tegen elkaar strijden in de Grande Finale, die georganiseerd wordt op de dag van de officiële opening van het nieuwe cultuurgebouw aan de Westluidense Poort in Tiel.