• Liesbeth van den Broek

Kick-off project biodiversiteit gemeente West Betuwe en de Lingeborgh

GELDERMALSEN Prachtige uiterwaarden, waterrijke natuur, pittoreske dijken en boomgaarden vol bloesem en fruit. Rivierenland staat erom bekend, maar de kwaliteit van de natuur en de biologische diversiteit staan flink onder druk. Hoe kan de variatie in planten en dieren in de regio worden behouden en vergroot? Het Adviesbureau voor Biodiversiteit, gevormd door brugklassers van de Lingeborgh, werkt de komende weken aan een adviesrapport.

,,De gemeente West Betuwe heeft onze jonge adviseurs gevraagd naar creatieve manieren om de biodiversiteit in natuurgebieden en de woonomgeving te vergroten. De leerlingen werken daarbij samen met het Jongeren Adviesbureau van het Instituut voor Natuureducatie," zegt docent Stanley Wiesman. ,,De brugklasleerlingen zullen uitvoerig onderzoek doen, bijvoorbeeld in de vorm van veldwerk. Hoe staat de biodiversiteit in Geldermalsen ervoor? Wat doet de gemeente om de biologische diversiteit te vergroten? En vooral: waar liggen kansen voor verbeteringen?"

Begin juni presenteren de leerlingen hun adviezen in de raadszaal. De gemeente bekijkt vervolgens of de ideeën uitvoerbaar zijn.