• Kindcentrum De Plantage
  • Kindcentrum De Plantage
  • Kindcentrum De Plantage
  • Kindcentrum De Plantage
  • Kindcentrum De Plantage
  • Kindcentrum De Plantage
  • Kindcentrum De Plantage
  • Kindcentrum De Plantage
  • Kindcentrum De Plantage

Kindcentrum 'De Plantage' groeit

METEREN Er wordt hard gewerkt aan de Plantage in Meteren. In de grote vakantie zijn weer allerlei grondwerkzaamheden ter hand genomen. Daarnaast wordt er weer hard gewerkt aan de afwerking van huizen, zodat ze spoedig opgeleverd kunnen worden. De nieuwe gezinnen staan te trappelen om hun nieuwe stulp te betrekken. In de huizen die opgeleverd zijn, zetten de ontwikkelingen zich voort. In de tuinen verschijnen worden dat er sprake is van het heuglijke feit van gezinsuitbreiding, buren leren elkaar kennen en kinderen spelen rond het huis. Terwijl de wijk deze groei vertoont, wordt er ook hard gewerkt aan de ontwikkeling van een centrale plaats waar de kinderen elkaar kunnen ontmoeten: het Kindcentrum.

In het nog te bouwen Kindcentrum 'De Plantage' zullen onderwijs, een peuterspeelzaal en buitenschoolse- en tussenschoolse een plaats krijgen. Het Kindcentrum biedt mogelijkheden voor de wijk om er gebruik van te maken, waardoor de sociale omgang verder versterkt wordt. De gemeente Geldermalsen, heeft een architectenbureau in de hand genomen, die in samenspraak met de hoofdgebruiker Fluvium Openbaar Onderwijs en de gemeente tot een ontwerp is gekomen. Het gebouw krijgt een ontwerp dat past bij de huizenbouw, die plaatsvindt op De Plantage en past in de traditie van de Betuwe. Het ontwerp van de architect is inmiddels aanbesteed en aan die aanbesteding wordt momenteel hard gewerkt. De gemeente Geldermalsen, opdrachtgever van de bouw, laat weten dat de opleveringstermijn later wordt dan oorspronkelijk gepland, vanwege de enorme drukte in de bouwsector. ,,We houden er nu rekening mee dat het gebouw in de zomer van 2020 in gebruik zal worden genomen", aldus de projectleider Martijn Droog namens de gemeente.

Willem Snel, de directeur van De Plantage vertelt: ,,Het gebouw komt centraal in de nieuwbouwwijk te staan. Binnen in het gebouw komen de leslokalen voor kinderen uit alle lesgroepen, de peuterspeelzaal en de kinderopvang op de begane grond. Speciaal ontworpen onderwijsmeubilair gaat voor de finishing touch zorgen. Op de eerste verdieping komt de gymzaal. De gemeente zal in overleg treden met de gymnastiekvereniging om deze zaal zo te laten uitvoeren dat ook zij er gebruik van kunnen gaan maken", zegt hij trots.

Op 1 januari 2017 zijn ze gestart met een peuterspeelzaal in een zogenaamd tijdelijk gebouw. Na 1 augustus 2017 heeft het onderwijs voor de kinderen voor het eerst vorm gekregen. Ze zijn met een handvol kinderen gestart en ze zien dat, met de groei van de wijk De Plantage, het Kindcentrum voller wordt. Dit schooljaar hebben ze het lesgeven uitgebreid naar groep 4 en ze krijgen er maandelijks kinderen bij en zijn er meer medewerkers verbonden met de ontwikkeling van het Kindcentrum. ,,Voor ons is het dus een spannende tijd om uit te zien naar het nieuwe gebouw. In dit gebouw zullen we nog meer in staat zijn om het toekomstige onderwijs vorm te geven."