• huurwoning

    Hans Boot

Kleurrijk Wonen verhoogt huren lage inkomens met 1,4%

GELDERMALSEN KleurrijkWonen vraagt voor de lage inkomens (tot € 41.056) een inflatievolgende huurverhoging van 1,4%. Wettelijk is maximaal 3,9% toegestaan. ,,Wij willen het wonen voor mensen met een laag inkomen betaalbaar houden. Dat is de groep waar we in de eerste plaats voor zijn. Zij hebben ons het hardst nodig. De huurverhoging van 1,4% per 1 juli 2018 geldt voor bijna 90% van onze huurders", aldus een woordvoerder van Kleurrijk Wonen

De overige 10% zijn huurders met een inkomen hoger dan €41.056. Deze huurders krijgen de inkomensafhankelijke huurverhoging van 4,0% of 5,4%. ,,We brengen bewust een nuance aan voor huurders binnen deze groep die nu al een huur betalen hoger dan € 640,14. Deze groep krijgt een huurverhoging van 4,0%."

ADVIES HUURDERSPLATFORM Het Huurdersplatform adviseerde KleurrijkWonen de huren over de gehele linie met niet meer dan 1% te verhogen, omdat de inflatie in een jaar tijd is gestegen van 0,3 naar 1,4 procent. KleurrijkWonen heeft dit advies echter niet overgenomen, omdat het zegt de inflatievolgende huurverhoging minimaal nodig te hebben om financieel gezond te blijven. ,,Bijvoorbeeld om de woningen te kunnen onderhouden/verduurzamen en om nieuwe woningen te kunnen bouwen. Daarnaast hebben we te maken met heffingen van vele miljoenen euro's die vanuit de overheid aan ons worden opgelegd en die wij moeten betalen."

Verder blijft KleurrijkWonen het rechtvaardig vinden dat huurders met een inkomen dat eigenlijk te hoog is voor een sociale huurwoning, de extra inkomensafhankelijke huurverhoging betalen. ,,Wij zijn er in de eerste plaats voor mensen met lagere inkomens tot € 41.056. Uiteraard mogen onze huurders die vaak al jaren prettig wonen in een sociale huurwoning met een lagere huur, hier blijven wonen als zij in de loop der jaren meer zijn gaan verdienen. Wij vinden het dan echter wél rechtvaardig om de huur te verhogen, passend bij hun huidige inkomen. Alleen zo kunnen wij de betaalbaarheid van de huur voor mensen met een lager inkomen garanderen."

Alle huurders hebben persoonlijk bericht ontvangen wat de huurverhoging voor hen betekent.